facebook tweeter youtube

Źródło: www.knurow.pl

 
Adam Rams

prezydent miasta Knurów

Podstawowe informacje
data i miejsce urodzenia22.11.1956, Knurów
wykształcenieśrednie
Adam Rams (22.11.1956, Knurów), posiada wykształcenie średnie techniczne. Od 1975 górnik w Kopalni Węgla Kamiennego w Knurowie. W l. 1994-1998 radny Knurowa; w l. 1998-2002 radny Sejmiku Województwa Śląskiego. W l. 1995-2002 wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". W l. 2002-2004 członek Rady Nadzorczej Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej; od 2008 r. członek Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa. Od 2002 r. prezydent Knurowa. W 2018 r. został ponownie wybrany na tę funkcję, uzyskując w pierwszej turze 9515 (64,2 proc.) głosów.
 
Wybory na prezydentów miast 2018
miastoKnurów
komitet wyborczyKomitet Wyborczy Wyborców Wspólnie Dla Knurowa
Kontakt
e-mail
strona www
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.