facebook tweeter youtube

Źródło: www.wejherowo.pl

 
Krzysztof Hildebrandt

prezydent miasta Wejherowo

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Mikołaj Hildebrandt
Data i miejsce urodzenia:
1953-12-06 Wejherowo
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Wejherowie ul. Plac Jakuba Wejhera 8, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):87 519,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
125,5 m2
Powierzchnia działki:
415 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: pow. użytk. z 2 pomieszczeniami gospodarczymi wartość według własnej oceny z 2010 r. wartość około spadek i darowizna po rodzicach

Powierzchnia domu:
144 m2
Tytuł prawny:
przekazane jako darowizna dzieciom
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
138,3 m2
Wartość:334 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym i garażem (cena z aktu notarialnego z 2005 roku)

Powierzchnia:
64 m2
Tytuł prawny:
przekazane jako darowizna dzieciom
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
862,5 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (łączna wartość wg własnej oceny z 2010 r.) wartość około powierzchnia zabudowana biurem, w którym jest posiadane 148 m2 pow. użytk., piwnice i garaż o pow. 110,13 m2

Rodzaj:
niezabudowana
Powierzchnia działki:
4365 m2
Wartość:313 000,76 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (cena z aktu notarialnego z 2010 r.)

Rodzaj:
lokal z garażem
Powierzchnia lokalu:
108,88 m2
Tytuł prawny:
przedpłata w wysokości 560000 PLN
Uwagi: powierzchnia garażu: 36,48 m2

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
OPEC Gdynia ul. Opata Hackiego 14
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009-11
Uwagi: członek Rady Nadzorczej jako przedstawiciel miasta Wejherowa; od listopada 2009 r. i kolejne kadencje

Dochód:
Kwota:41 607,20 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Prezydent Miasta z tytułu zatrudnienia
Kwota:150 005,00 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudnienia
Kwota:144 115,00 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu najmu i dzierżawy - dochód
Kwota:65 217,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
520d
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
łódź motorowa
Marka:
Galia
Rok produkcji:
1999
Uwagi: długość 7,7 metra

Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
500
Rok produkcji:
2011

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup lokalu w ING Bank Śląski S.A. z dnia 2018-03-18
Cała kwota:70 000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Wejherowo
Data:
2018-09-14
Uwagi / sprostowania:Prezydent złożył korektę, w której podaje poprawną wartość dochodu (cz. A, pkt VII.1), uzyskanego w roku ubiegłym.

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Mikołaj Hildebrandt
Data i miejsce urodzenia:
1953-12-06 Wejherowo
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Wejherowie ul. Plac Jakuba Wejhera 8, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):148 500 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
144 m2
Powierzchnia działki:
1103 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: pow. użytk. z pomieszczeniami gospodarczymi, wartość z decyzji US z 2007 r. wartość około spadek i darowizna po rodzicach

Powierzchnia domu:
125,5 m2
Powierzchnia działki:
415 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: pow. użytk. z 2 pomieszczeniami gospodarczymi wartość według własnej oceny z 2010 r. wartość około spadek i darowizna po rodzicach
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
64 m2
Wartość:224 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniami przynależnym w bloku z tzw. płyty betonowej wartość wg cen mieszkań rynkowych rzeczoznawcy z 2010 r.

Powierzchnia:
138,3 m2
Wartość:334 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym i garażem (cena z aktu notarialnego z 2005 roku)
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
862,5 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (łączna wartość wg własnej oceny z 2010 r.) wartość około powierzchnia zabudowana biurem, w którym posiadamy 148 m2 pow. użytk, piwnice i garaż o pow. 110,13 m2

Rodzaj:
niezabudowana
Powierzchnia działki:
4365 m2
Wartość:313 000,76 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (cena z aktu notarialnego z 2010 r.)

Rodzaj:
lokal z garażem
Powierzchnia lokalu:
108,88 m2
Tytuł prawny:
częściowa wpłata w wysokości 360000 PLN
Uwagi: powierzchnia garażu: 36,48 m2

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
OPEC Gdynia ul. Opata Hackiego 14
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009-11
Uwagi: członek Rady Nadzorczej jako przedstawiciel miasta Wejherowa; uchwała RM z 28.09.2009 r.; 29.10.2012 r.; 11.09.2015 r.

Dochód:
Kwota:41 607,20 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Prezydent Miasta z tytułu zatrudnienia
Kwota:167 725 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienia
Kwota:194 025 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu najmu i dzierżawy - dochód
Kwota:86 956 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
520d
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
łódź motorowa
Marka:
Galia
Rok produkcji:
1999
Uwagi: długość 7,7 metra

Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
500
Rok produkcji:
2011

Podpis

Miejscowość:
Wejherowo
Data:
2017-12-31

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Mikołaj Hildebrandt
Data i miejsce urodzenia:
1953-12-06 Wejherowo
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Wejherowie ul. Plac Jakuba Wejhera 8, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):412 482 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
144 m2
Powierzchnia działki:
1752 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: pow. użytk. z pomieszczeniami gospodarczymi, wartość z decyzji US z 2007 r. wartość około spadek i darowizna po rodzicach

Powierzchnia domu:
125,5 m2
Powierzchnia działki:
415 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: pow. użytk. z 2 pomieszczeniami gospodarczymi wartość według własnej oceny z 2010 r. wartość około spadek i darowizna po rodzicach
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
64 m2
Wartość:224 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniami przynależnym w bloku z tzw. płyty betonowej wartość wg cen mieszkań rynkowych rzeczoznawcy z 2010 r.

Powierzchnia:
138,3 m2
Wartość:334 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym i garażem (cena z aktu notarialnego z 2005 roku)
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
862,5 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (łączna wartość wg własnej oceny z 2010 r.) wartość około powierzchnia zabudowana biurem, w którym posiadamy 148 m2 pow. użytk, piwnice i garaż o pow. 110,13 m2

Rodzaj:
niezabudowana
Powierzchnia działki:
4365 m2
Wartość:313 000,76 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (cena z aktu notarialnego z 2010 r.)

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
OPEC Gdynia ul. Opata Hackiego 14
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009-11
Uwagi: członek Rady Nadzorczej jako przedstawiciel miasta Wejherowa; uchawała RM z 28.09.2009 r.; 29.10.2012 r.; 11.09.2015 r.

Dochód:
Kwota:40 154,34 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Prezydent Miasta z tytułu zatrudnienia
Kwota:164 878 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienia
Kwota:206 058 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu najmu i dzierżawy - dochód
Kwota:86 956 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
520d
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
łódź motorowa
Marka:
Galia
Rok produkcji:
1999
Uwagi: długość 7,7 metra

Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
500
Rok produkcji:
2011

Podpis

Miejscowość:
Wejherowo
Data:
2017-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Mikołaj Hildebrandt
Data i miejsce urodzenia:
1953-12-06 Wejherowo
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Wejherowie ul. Plac Jakuba Wejhera 8, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):362 003 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
144 m2
Powierzchnia działki:
1752 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: pow. użytk. z pomieszczeniami gospodarczymi, wartość z decyzji US z 2007 r. spadek i darowizna po rodzicach

Powierzchnia domu:
125,5 m2
Powierzchnia działki:
415 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: pow. użytk. z 2 pomieszczeniami gospodarczymi wartość według własnej oceny z 2010 r. spadek i darowizna po rodzicach
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
64 m2
Wartość:224 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym w bloku z tzw. płyty betonowej wartość wg cen mieszkań rynkowych rzeczoznawcy z 2010 r.

Powierzchnia:
138,3 m2
Wartość:334 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym i garażem (cena z aktu notarialnego z 2005 roku)
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
633,5 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (łączna wartość wg własnej oceny z 2010 r.) powierzchnia zabudowana biurem, w którym posiadamy 148 m2 pow. użytk, piwnice i garaż o pow. 89,5 m2

Rodzaj:
niezabudowana
Powierzchnia działki:
4365 m2
Wartość:313 000,76 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (cena z aktu notarialnego z 2010 r.)

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
OPEC Gdynia ul. Opata Hackiego 14
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009-11
Uwagi: członek Rady Nadzorczej jako przedstawiciel miasta Wejherowa; uchawała RM z 28.09.2009 r.; 29.10.2012 r.; 11.09.2015 r.

Dochód:
Kwota:38 829,87 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Prezydent Miasta z tytułu zatrudnienia
Kwota:165 338 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienia
Kwota:205 512 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu najmu i dzierżawy - dochód
Kwota:86 956 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
520d
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
łódź motorowa
Marka:
Galia
Rok produkcji:
1999
Uwagi: długość 7,7 metra

Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
500
Rok produkcji:
2011

Podpis

Miejscowość:
Wejherowo
Data:
2016-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Mikołaj Hildebrandt
Data i miejsce urodzenia:
1953-12-06 Wejherowo
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Wejherowie ul. Plac Jakuba Wejhera 8, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):308 160 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
144 m2
Powierzchnia działki:
1752 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: pow. użytk. z pomieszczeniami gospodarczymi, wartość z decyzji US z 2007 r., spadek i darowizna po rodzicach

Powierzchnia domu:
125,5 m2
Powierzchnia działki:
415 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: pow. użytk. z 2 pomieszczeniami gospodarczymi wartość według własnej oceny z 2010 r., spadek i darowizna po rodzicach
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
64 m2
Wartość:224 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym w bloku z tzw. płyty betonowej wartość wg cen mieszkań rynkowych rzeczoznawcy z 2010 r.

Powierzchnia:
138,3 m2
Wartość:334 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym i garażem (cena z aktu notarialnego z 2005 roku)
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
633,5 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (łączna wartość wg własnej oceny z 2010 r.) powierzchnia zabudowana biurem, w którym posiadamy 148 m2 pow. użytk, piwnice i garaż o pow. 89,5 m2

Rodzaj:
niezabudowana
Powierzchnia działki:
4365 m2
Wartość:313 000,76 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (cena z aktu notarialnego z 2010 r.)

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
OPEC Gdynia ul. Opata Hackiego 14
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009-11
Uwagi: członek Rady Nadzorczej jako przedstawiciel Wejherowa; uchawała RM z 28.09.2009 r. i 29.10.2012 r.

Dochód:
Kwota:37 101 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Prezydent Miasta z tytułu zatrudnienia
Kwota:179 897 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania 10 udziałów w spółce z o.o. i zatrudnienia
Kwota:210 497 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu najmu i dzierżawy - dochód
Kwota:86 955 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
520d
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
łódź motorowa
Marka:
Galia
Rok produkcji:
1999
Uwagi: długość 7,7 metra

Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
500
Rok produkcji:
2011
Uwagi: leasing - żona działalność gospodarcza

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
leasing operacyjny (żona - działalność gospodarcza/za Fiata/500 wobec firmy Futura Leasing S.A. - Gdańsk
Cała kwota:31 708 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:5 387 PLN

Podpis

Miejscowość:
Wejherowo
Data:
2015-04-15

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Mikołaj Hildebrandt
Data i miejsce urodzenia:
1953-12-06 Wejherowo
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Wejherowie ul. Plac Jakuba Wejhera 8, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):305 580 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
144 m2
Powierzchnia działki:
1752 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: pow. użytk. z pomieszczeniami gospodarczymi, wartość z decyzji US z 2007 r., spadek i darowizna po rodzicach

Powierzchnia domu:
125,5 m2
Powierzchnia działki:
415 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: pow. użytk. z 2 pomieszczeniami gospodarczymi wartość według własnej oceny z 2010 r., spadek i darowizna po rodzicach
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
64 m2
Wartość:224 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym w bloku z tzw. płyty betonowej wartość wg cen mieszkań rynkowych rzeczoznawcy z 2010 r.

Powierzchnia:
138,3 m2
Wartość:334 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym i garażem (cena z aktu notarialnego z 2005 roku)
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
633,5 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (łączna wartość wg własnej oceny z 2010 r.) powierzchnia zabudowana biurem, w którym posiadamy 148 m2 pow. użytk, piwnice i garaż o pow. 89,5 m2

Rodzaj:
niezabudowana
Powierzchnia działki:
4365 m2
Wartość:313 000,76 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (cena z aktu notarialnego z 2010 r.)

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
OPEC Gdynia ul. Opata Hackiego 14
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009-11
Uwagi: członek Rady Nadzorczej jako przedstawiciel Wejherowa; uchawała RM z 28.09.2009 r. i 29.10.2012 r.

Dochód:
Kwota:34 012 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Prezydent Miasta z tytułu zatrudnienia
Kwota:153 601 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania 10 udziałów w spółce z o.o. i zatrudnienia
Kwota:196 815 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu najmu i dzierżawy - dochód
Kwota:79 709 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
520d
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
łódź motorowa
Marka:
Galia
Rok produkcji:
1999
Uwagi: długość 7,7 metra

Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
500
Rok produkcji:
2011
Uwagi: leasing - żona działalność gospodarcza

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
leasing operacyjny (żona - działalność gospodarcza/za Fiata/500 wobec firmy Futura Leasing S.A. - Gdańsk
Cała kwota:31 708 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:6 465 PLN

Podpis

Miejscowość:
Wejherowo
Data:
2014-12-01

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Mikołaj Hildebrandt
Data i miejsce urodzenia:
1953-12-06 Wejherowo
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Wejherowie ul. Plac Jakuba Wejhera 8, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):396 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
144 m2
Powierzchnia działki:
1752 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność spadek i darowizna po rodzicach
Uwagi: pow. użytk. z pomieszczeniami gospodarczymi wartość z decyzji US z 2007 r.

Powierzchnia domu:
125,5 m2
Powierzchnia działki:
415 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność spadek i darowizna po rodzicach
Uwagi: pow. użytk. z 2 pomieszczeniami gospodarczymi wartość według własnej oceny z 2010 r.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
64 m2
Wartość:224 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym w bloku z tzw. płyty betonowej wartość wg cen mieszkań rynkowych rzeczoznawcy z 2010 r.

Powierzchnia:
138,3 m2
Wartość:334 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym i garażem (cena z aktu notarialnego z 2005 roku)
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
633,5 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (łączna wartość wg własnej oceny z 2010 r.) powierzchnia zabudowana biurem, w którym posiadamy 148 m2 pow. użytk, piwnice i garaż o pow. 89,5 m2

Rodzaj:
niezabudowana
Powierzchnia działki:
4365 m2
Wartość:313 000,76 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (cena z aktu notarialnego z 2010 r.)

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
OPEC Gdynia ul. Opata Hackiego 14
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009-11
Uwagi: członek Rady Nadzorczej jako przedstawiciel Wejherowa; uchawała RM z 28.09.2009 r. i 29.10.2012 r.

Dochód:
Kwota:24 736 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Prezydent Miasta z tytułu zatrudnienia
Kwota:116 850 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania 10 udziałów w spółce z o.o. i zatrudnienia
Kwota:133 917 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu najmu i dzierżawy - dochód
Kwota:61 247 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
520d
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
łódź motorowa
Marka:
Galia
Rok produkcji:
1999
Uwagi: długość 7,7 metra

Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
500
Rok produkcji:
2011
Uwagi: leasing - żona działalność gospodarcza

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w Banku BPH spłata do 2014 r.
Kwota pozostała do spłacenia: 445 CHF
Uwagi: + odsetki

Opis:
leasing operacyjny (żona - działalność gospodarcza/za Fiata/500 wobec firmy Futura Leasing S.A. - Gdańsk
Kwota pozostała do spłacenia:8 000 PLN
Uwagi: wartość początkowa: 31708 PLN netto

Podpis

Miejscowość:
Wejherowo
Data:
2014-09-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Mikołaj Hildebrandt
Data i miejsce urodzenia:
1953-12-06 Wejherowo
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Wejherowie ul. Plac Jakuba Wejhera 8, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):408 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
144 m2
Powierzchnia działki:
1752 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność spadek i darowizna po rodzicach
Uwagi: pow. użytk. z pomieszczeniami gospodarczymi wartość z decyzji US z 2007 r.

Powierzchnia domu:
125,5 m2
Powierzchnia działki:
415 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność spadek i darowizna po rodzicach
Uwagi: pow. użytk. z 2 pomieszczeniami gospodarczymi wartość według własnej oceny z 2010 r.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
64 m2
Wartość:224 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym w bloku z tzw. płyty betonowej wartość wg cen mieszkań rynkowych rzeczoznawcy z 2010 r.

Powierzchnia:
138,3 m2
Wartość:334 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym i garażem (cena z aktu notarialnego z 2005 roku)
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
633,5 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (łączna wartość wg własnej oceny z 2010 r.) powierzchnia zabudowana biurem, w którym posiadamy 148 m2 pow. użytk, piwnice i garaż o pow. 89,5 m2

Rodzaj:
niezabudowana
Powierzchnia działki:
4365 m2
Wartość:313 000,76 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (cena z aktu notarialnego z 2010 r.)

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
OPEC Gdynia ul. Opata Hackiego 14
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009-11
Uwagi: członek Rady Nadzorczej jako przedstawiciel Wejherowa; uchawała RM z 29.09.2009 r. i 29.10.2012 r.

Dochód:
Kwota:35 865 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Prezydent Miasta z tytułu zatrudnienia
Kwota:164 334 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania 10 udziałów w spółce z o.o. i zatrudnienia
Kwota:152 500 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu najmu i dzierżawy - dochód
Kwota:68 156 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
520d
Rok produkcji:
2009

Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
łódź motorowa
Marka:
Galia
Rok produkcji:
1999
Uwagi: długość 7,7 metra

Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
500
Rok produkcji:
2011
Uwagi: leasing - żona działalność gospodarcza

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w Banku BPH spłata do 2014 r.
Kwota pozostała do spłacenia:4 465 CHF
Uwagi: + odsetki

Opis:
Raty z tytułu kupna nieruchomości
Kwota pozostała do spłacenia:56 000 PLN

Opis:
leasing operacyjny (żona - działalność gospodarcza/za Fiata/500 wobec firmy Futura Leasing S.A. - Gdańsk
Kwota pozostała do spłacenia:8 732 PLN
Uwagi: wartość początkowa: 31708 PLN netto

Podpis

Miejscowość:
Wejherowo
Data:
2014-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Mikołaj Hildebrandt
Data i miejsce urodzenia:
1953-12-06 Wejherowo
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Wejherowie ul. Plac Jakuba Wejhera 8, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):347 200 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
144 m2
Powierzchnia działki:
1752 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 1/2; spadek i darowizna po rodzicach
Uwagi: pow. użytk. z pomieszczeniami gospodarczymi wartość z decyzji US z 2007 r.

Powierzchnia domu:
125,5 m2
Powierzchnia działki:
415 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność spadek i darowizna po rodzicach
Uwagi: pow. użytk. z 2 pomieszczeniami gospodarczymi wartość według własnej oceny z 2010 r.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
64 m2
Wartość:224 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym w bloku z tzw. płyty betonowej wartość wg cen mieszkań rynkowych rzeczoznawcy z 2010 r.

Powierzchnia:
138,3 m2
Wartość:334 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym i garażem (cena z aktu notarialnego z 2005 roku)
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
633,5 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (łączna wartość wg własnej oceny z 2010 r.) powierzchnia zabudowana biurem, w którym posiadamy 148 m2 pow. użytk, piwnice i garaż o pow. 89,5 m2

Rodzaj:
niezabudowana
Powierzchnia działki:
4365 m2
Wartość:313 000,76 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (cena z aktu notarialnego z 2010 r.)

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
OPEC Gdynia ul. Opata Hackiego 14
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009-11
Uwagi: członek Rady Nadzorczej jako przedstawiciel Wejherowa; od 2009 r listopada i kolejne kadencje

Dochód:
Kwota:35 525 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Prezydent Miasta z tytułu zatrudnienia
Kwota:189 106 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania 10 udziałów w spółce z o.o.
Kwota:163 662 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu najmu i dzierżawy - dochód
Kwota:81 271 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
520d
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
łódź motorowa
Marka:
Galia
Rok produkcji:
1999
Uwagi: 7,7 metra

Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
500
Rok produkcji:
2011
Uwagi: leasing - żona działalność gospodarcza

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w Banku BPH spłata do 2014 r.
Kwota pozostała do spłacenia:9 816 CHF
Uwagi: + odsetki

Opis:
Raty z tytułu kupna nieruchomości
Kwota pozostała do spłacenia:116 000 PLN

Opis:
leasing operacyjny (żona - działalność gospodarcza/za Fiata/500 1,2 AC)
Kwota pozostała do spłacenia:19 234 PLN
Uwagi: wartość początkowa: 31708 PLN netto

Podpis

Miejscowość:
Wejherowo
Data:
2013-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Mikołaj Hildebrandt
Data i miejsce urodzenia:
1953-12-06 Wejherowo
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Wejherowie ul. Plac Jakuba Wejhera 8, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):226 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
144 m2
Powierzchnia działki:
1752 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 1/2; spadek i darowizna po rodzicach
Uwagi: pow. użytk. z pomieszczeniami gospodarczymi wartość z decyzji US z 2007 r.

Powierzchnia domu:
125,5 m2
Powierzchnia działki:
415 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność spadek i darowizna po rodzicach
Uwagi: pow. użytk. z 2 pomieszczeniami gospodarczymi wartość według własnej oceny z 2010 r.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
64 m2
Wartość:224 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym w bloku z tzw. płyty betonowej wartość wg cen mieszkań rynkowych rzeczoznawcy z 2010 r.

Powierzchnia:
138,3 m2
Wartość:334 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym i garażem (cena z aktu notarialnego z 2005 roku)
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
633,5 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (łączna wartość wg własnej oceny z 2010 r.) powierzchnia zabudowana biurem, w którym posiadamy 148 m2 pow. użytk, piwnice i garaż o pow. 89,5 m2

Rodzaj:
niezabudowana
Powierzchnia działki:
4365 m2
Wartość:313 000,76 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (cena z aktu notarialnego 2010 r.)

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
OPEC Gdynia ul. Opata Hackiego 14
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009-11
Uwagi: członek Rady Nadzorczej jako przedstawiciel Wejherowa; kolejna kadencja od 2009 r listopada

Dochód:
Kwota:34 608 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Prezydent Miasta z tytułu zatrudnienia
Kwota:169 723 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania 10 udziałów w spółce z o.o.
Kwota:197 750 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu najmu i dzierżawy - dochód
Kwota:92 943 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
520d
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
łódź motorowa
Marka:
Galia
Rok produkcji:
1999
Uwagi: 7,7 metra

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w Banku BPH spłata do 2014 r.
Kwota pozostała do spłacenia:15 170,60 CHF
Uwagi: + odsetki

Opis:
kredyt AUTO SEZAM z Banku Kredyt Bank SA, spłata do 2012 roku
Kwota pozostała do spłacenia:11 955 PLN
Uwagi: + odsetki

Opis:
kredyt obrotowy z tytułu prowadzonej przez żonę działalności gospodarczej z ING Banku Śląskiego SA
Kwota pozostała do spłacenia:6 736 PLN
Uwagi: + odsetki

Opis:
Raty z tytułu kupna nieruchomości
Kwota pozostała do spłacenia:160 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Wejherowo
Data:
2012-04-23

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Mikołaj Hildebrandt
Data i miejsce urodzenia:
1953-12-06 Wejherowo
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Wejherowie ul. Plac Jakuba Wejhera 8, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):74 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
144 m2
Powierzchnia działki:
1752 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 1/2; spadek i darowizna po rodzicach
Uwagi: pow. użytk. z pomieszczeniami gospodarczymi wartość z decyzji US z 2007 r.

Powierzchnia domu:
125,5 m2
Powierzchnia działki:
415 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność spadek i darowizna po rodzicach
Uwagi: pow. użytk. z 2 pomieszczeniami gospodarczymi wartość według własnej oceny z 2010 r.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
64 m2
Wartość:224 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym w bloku z tzw. płyty betonowej wartość wg cen mieszkań rynkowych rzeczoznawcy z 2010 r.

Powierzchnia:
138,3 m2
Wartość:334 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym i garażem (cena z aktu notarialnego z 2005 roku)
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
633,5 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (łączna wartość wg własnej oceny z 2010 r.) powierzchnia zabudowana biurem, w którym posiadamy 148 m2 pow. użytk, piwnice i garaż o pow. 89,5 m2

Rodzaj:
niezabudowana
Powierzchnia działki:
4365 m2
Wartość:313 000,76 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (cena z aktu notarialnego 2010 r.)

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
OPEC Gdynia ul. Opata Hackiego 14
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009-11
Uwagi: członek Rady Nadzorczej jako przedstawiciel Wejherowa, kolejna kadencja od 2009 r. listopada.

Dochód:
Kwota:33 168 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Prezydent Miasta z tytułu zatrudnienia
Kwota:184 349 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania 10 udziałów w spółce z o.o.
Kwota:195 716 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu najmu i dzierżawy - dochód
Kwota:79 122 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
520d
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
łódź motorowa
Marka:
Galia
Rok produkcji:
1999
Uwagi: 7,7 metra

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w Banku BPH spłata do 2014 r.
Kwota pozostała do spłacenia:20 525,12 CHF
Uwagi: + odsetki

Opis:
kredyt AUTO SEZAM z Banku Kredyt Bank SA, spłata do 2012 roku
Kwota pozostała do spłacenia:32 254,12 PLN
Uwagi: + odsetki

Opis:
kredyt obrotowy z tytułu prowadzonej przez żonę działalności gospodarczej z ING Banku Śląskiego SA
Kwota pozostała do spłacenia:32 254 PLN
Uwagi: + odsetki

Opis:
Raty z tytułu kupna nieruchomości
Kwota pozostała do spłacenia:204 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Wejherowo
Data:
2011-04-20

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Mikołaj Hildebrandt
Data i miejsce urodzenia:
1953-12-06 Wejherowo
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Wejherowie ul. Plac Jakuba Wejhera 8, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):82 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
144 m2
Powierzchnia działki:
1752 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 1/2; spadek i darowizna po rodzicach
Uwagi: pow. użytk. z pomieszczeniami gospodarczymi wartość z decyzji US z 2007 r.

Powierzchnia domu:
125,5 m2
Powierzchnia działki:
415 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność spadek i darowizna po rodzicach
Uwagi: pow. użytk. z 2 pomieszczeniami gospodarczymi wartość [nieczytelne] o ceny z 2010 r.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
64 m2
Wartość:224 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym w bloku z tzw. wielkiej płyty wartość wg cen mieszkań rynkowych rzeczoznawcy z 2010 r.

Powierzchnia:
138,3 m2
Wartość:334 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z pomieszczeniem przynależnym i garażem (cena z aktu notarialnego z 2005 roku)
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
633,5 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (łączna wartość wg własnej oceny z 2010 r.) powierzchnia zabudowana biurem, w którym posiadamy 148 m2 pow. użytk, piwnice i garaż o pow. 89,5 m2

Rodzaj:
niezabudowana
Powierzchnia działki:
4365 m2
Wartość:313 000,76 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: (cena z aktu notarialnego 2010 r.)

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
OPEC Gdynia ul. Opata Hackiego 14
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009-11
Uwagi: członek Rady Nadzorczej jako przedstawiciel Wejherowa, kolejna kadencja od 2009 r. listopada.

Dochód:
Kwota:30 404 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Prezydent Miasta z tytułu zatrudnienia
Kwota:150 582 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania 10 udziałów w spółce z o.o.
Kwota:179 500 PLN

Opis:
Małżonka z tytułu najmu i dzierżawy - dochód
Kwota:88 432 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
520d
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
łódź motorowa
Rok produkcji:
1999
Uwagi: 7,7 metra

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w Banku BPH spłata do 2014 r.
Kwota pozostała do spłacenia:20 971,33 CHF
Uwagi: + odsetki

Opis:
kredyt AUTO SEZAM z Banku Kredyt Bank SA, spłata do 2012 roku
Kwota pozostała do spłacenia:32 915,43 PLN
Uwagi: + odsetki

Opis:
kredyt obrotowy z tytułu prowadzonej przez żonę działalności gospodarczej z ING Banku Śląskiego SA
Kwota pozostała do spłacenia:32 224 PLN
Uwagi: + odsetki

Opis:
Raty z tytułu kupna nieruchomości
Kwota pozostała do spłacenia:208 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Wejherowo
Data:
2010-12-10

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.