facebook tweeter youtube

 
Krzysztof Kosiński
  • prezydent miasta Ciechanów
  • kandydat na posła
    Polskie Stronnictwo Ludowe
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Kosiński
Data i miejsce urodzenia:
1988-02-17 Ciechanów
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Ciechanowie, Prezydent Miasta Ciechanów

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
195 000 PLN
Uwagi: odrębny

36 950 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
61,86 m2
Wartość:432 720 PLN
Tytuł prawny:
własność (darowizna od rodziców, akt notarialny z 2015-04-10)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
miejsce postojowe
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność (darowizna od rodziców, akt notarialny z 2015-04-10)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę (Urząd Miasta Ciechanów)
Kwota:108 863,14 PLN
Uwagi: styczeń-wrzesień 2018 r.

Opis:
darowizna od rodziców z 2018-07-18
Kwota:17 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mazda
Model:
6
Rok produkcji:
2017
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Ciechanów
Data:
2018-09-16

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Kosiński
Data i miejsce urodzenia:
1988-02-17 Ciechanów
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Ciechanowie, Prezydent Miasta Ciechanów

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
248 720 PLN
Uwagi: odrębny

18 650 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
61,86 m2
Wartość:432 720 PLN
Tytuł prawny:
własność (darowizna od rodziców, akt notarialny z 10.04.2015 r.)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
miejsce postojowe
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność (darowizna od rodziców, akt notarialny z 10.04.2015 r.)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę (Urząd Miasta Ciechanów)
Kwota:154 792,78 PLN
Uwagi: dochód

Podpis

Miejscowość:
Ciechanów
Data:
2018-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Kosiński
Data i miejsce urodzenia:
1988-02-17 Ciechanów
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Ciechanowie, Prezydent Miasta Ciechanów

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):219 300 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
61,86 m2
Wartość:432 720 PLN
Tytuł prawny:
własność (darowizna od rodziców akt notarialny z 10.04.2015 r.)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
miejsce postojowe
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność (darowizna od rodziców akt notarialny z 10.04.2015 r.)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę (Urząd Miasta Ciechanów)
Kwota:152 105,68 PLN

Podpis

Miejscowość:
Ciechanów
Data:
2017-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Kosiński
Data i miejsce urodzenia:
1988-02-17 Ciechanów
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Ciechanowie, Prezydent Miasta Ciechanów

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):162 700 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
61,86 m2
Wartość:432 720 PLN
Tytuł prawny:
własność (darowizna od rodziców akt notarialny z 10.04.2015 r.)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
miejsce postojowe
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność (darowizna od rodziców akt notarialny z 10.04.2015 r.)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę (Urząd Miasta Ciechanów)
Kwota:138 883,81 PLN

Opis:
dodatkowe wynagrodzenie roczne z wcześniejszych umów o pracę
Kwota:3 943,36 PLN

Podpis

Miejscowość:
Ciechanów
Data:
2016-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Kosiński
Data i miejsce urodzenia:
1988-02-17 Ciechanów
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Ciechanowie, Prezydent Miasta Ciechanów

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):116 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę (Urząd Miasta Ciechanów)
Kwota:69 752,36 PLN

Opis:
umowa o dzieło
Kwota:24 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Ciechanów
Data:
2015-04-17

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Kosiński
Data i miejsce urodzenia:
1988-02-17 Ciechanów
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Ciechanowie, Prezydent Miasta Ciechanów

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):121 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę (Urząd Miasta Ciechanów)
Kwota:54 284,27 PLN

Opis:
umowa o dzieło
Kwota:24 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Ciechanów
Data:
2014-12-08

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.