facebook tweeter youtube

 
Kamil Bortniczuk
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
80%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Członek komisji sejmowych
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
19.07.2019Powołania/odwołania Pkt 53. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Nieobecny
 
19.07.2019Powołania/odwołania Pkt 52. porz. dzien. Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej uchwalono
Nieobecny
 
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 61. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 60. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 39. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, podpisanej w Waszyngtonie dnia 12 czerwca 2019 r. uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 38. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo konsularne uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 37. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 36. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 35. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 34. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 33. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 32. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 31. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 30. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowych projektach ustaw:- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 29. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad przyjęciem Pkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianą Pkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy - Prawo energetyczne uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.