facebook tweeter youtube

Polityka prywatności
Dziękujemy, że jesteś z nami! Dzięki rzetelnej budowie baz, analizie danych, kampaniom, akcjom i edukacji dajemy obywatelom dostęp do informacji i ułatwiamy im korzystanie z pełni praw obywatelskich.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie 61 z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa), identyfikujące się numerami NIP: 701-00-38-976, REGON: 140419408, KRS: 0000244561.

Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016).

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych. Może się Pani/Pan zwrócić się do nas z prośbą o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie ich przetwarzania. Może Pani/Pan wycofać swoją zgodę, a także złożyć skargę do Głównego Inspektora Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych prosimy kontaktować się z nami pod adresem: 61@ar61.pl.

Jako administrator danych osobowych Stowarzyszenie 61 odpowiada za wyznaczanie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.


Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?


Jakie dane osobowe przetwarzamy?


W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?


Jak kontaktujemy się z osobami będącymi w naszych bazach?


Stowarzyszenie 61 od 2006 r. prowadzi serwis MamPrawoWiedziec.pl. Naszym celem jest ułatwienie obywatelom dostępu do informacji publicznej w zakresie danych o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne. Działamy na rzecz lepszej, opartej na merytorycznych podstawach, komunikacji między obywatelami a ich reprezentantami. Osobom pełniącym funkcje publiczne zapewniamy przestrzeń do zaprezentowania swoich poglądów i stanowisk na tematy dotyczące polityk publicznych. Wyborcom dajemy możliwość dowiedzenia się jak najwięcej o ich przedstawicielach w Parlamencie, Parlamencie Europejskim czy strukturach samorządu (prezydentach miast i radnych). Nasz serwis istnieje także dzięki zaangażowaniu polityków, czy to na etapie kampanii wyborczej – poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu Doświadczenia i Poglądów, czy też w trakcie kadencji – kiedy zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkich ankiet na bieżące tematy polityczne.

Zwracamy uwagę, aby informacje zaprezentowane na stronie MamPrawoWiedziec.pl były rzetelne, aktualne i zgodne ze źródłami. Dane zbieramy zgodnie z wypracowaną w toku wieloletniego doświadczenia metodologią. Staramy się na bieżąco reagować na Państwa uwagi, wątpliwości i pytania. Jesteśmy świadomi, że czasem możemy nie dotrzeć do ważnej informacji lub popełnić błąd, dlatego cyklicznie wysyłamy maile z prośbą o weryfikację danych biograficznych polityków. Przesyłane dodatkowe informacje i uzupełnienia są dla nas cenne, ponieważ dzięki nim możemy tworzyć bardziej kompletną bazę danych.

Dziękujemy za życzliwe traktowanie naszej inicjatywy a także za uwagi krytyczne, dzięki którym możemy zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Jednocześnie w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), a także naszej dotychczasowej praktyki polegającej na wysyłaniu danych biograficznych z prośbą o sprawdzenie i weryfikację danych chcielibyśmy, poinformować, że administratorem danych osobowych zaprezentowanych w serwisie MamPrawoWiedziec.pl jest Stowarzyszenie 61 z siedzibą ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa). Można się z nami skontaktować za pomocą adresu email 61@art61.pl lub telefonicznie: 22 6211030.

Dane osób pełniących funkcję publiczne, w tym także dane osobowe (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, oficjalne adresy e-mail, informacje o wykształceniu, przebiegu kariery zawodowej) zbieramy na podstawie wyszukiwania w źródłach publicznych (oficjalnych stronach instytucji – m.in. Sejmu, Senatu, Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Rejestru Sądowego, urzędów, ministerstw, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, biuletynach informacji publicznej) i ogólnodostępnych (internet - w szczególności na oficjalnych stronach polityków, oficjalnych profilach w serwisach społecznościowych, serwisach prawno-gospodarczych).

Dane o członkostwie w komisjach i głosowaniach powstają na podstawie rejestrów Sejmu RP. Informacje o poglądach wyświetlamy za zgodą kandydatów lub osób pełniących funkcje publiczne wyrażoną przed przystąpieniem do wypełniania kwestionariusza (dotyczy to tylko tych osób, które wypełniły kwestionariusz).

Jak zostało już wyżej wspomniane dane przetwarzamy w celu dostarczenia obywatelom informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (Stowarzyszenia 61) jest wypełnianie celów statutowych w tym informowanie wyborców o działalności osób pełniących funkcje publiczne.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane przetwarzamy przez okres pełnienia przez Państwo funkcji publicznej. Zebrane przez nas dane nie służą do automatycznego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.