facebook tweeter youtube

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1497)
Lp.
Imię i nazwisko
Klub parlamentarny
Funkcja
Zmiany członków (11)
Lp.
Imię i nazwisko
Klub parlamentarny
Funkcja
Data powołania
na funkcję
Data odwołania
z funkcji
1.   Beata Bublewicz  członek30.08.201304.12.2013
2.   Roman Kotliński Niezrzeszonyczłonek30.08.201304.12.2013
3.   Krystyna Łybacka  członek30.08.201304.12.2013
4.   Krystyna Ozga  zastępca przewodniczącego30.08.201304.12.2013
5.   Paweł Papke  członek30.08.201304.12.2013
6.   Jerzy Polaczek Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwośćczłonek30.08.201304.12.2013
7.   Edward Siarka  członek30.08.201304.12.2013
8.   Tomasz Szymański  przewodniczący30.08.201304.12.2013
9.   Piotr Van der Coghen  członek30.08.201304.12.2013
10.   Jarosław Zieliński Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwośćczłonek30.08.201304.12.2013
11.   Ewa Żmuda-Trzebiatowska  członek30.08.201304.12.2013
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.