facebook tweeter youtube

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: - senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw oraz - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych innych ustaw (druki nr 3091 i 3229)
Lp.
Imię i nazwisko
Klub parlamentarny
Funkcja
Zmiany członków (9)
Lp.
Imię i nazwisko
Klub parlamentarny
Funkcja
Data powołania
na funkcję
Data odwołania
z funkcji
1.   Wincenty Elsner  członek22.04.201526.05.2015
2.   Sławomir Kowalski  członek22.04.201526.05.2015
3.   Józef Lassota  przewodniczący22.04.201526.05.2015
4.   Magdalena Marek  członek22.04.201526.05.2015
5.   Gabriela Masłowska Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwośćczłonek22.04.201526.05.2015
6.   Jerzy Materna Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwośćczłonek22.04.201526.05.2015
7.   Michał Pacholski  członek22.04.201526.05.2015
8.   Lucjan Pietrzczyk  członek22.04.201526.05.2015
9.   Krzysztof Popiołek  członek22.04.201526.05.2015
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.