facebook tweeter youtube

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 978)
Lp.
Imię i nazwisko
Klub parlamentarny
Funkcja
Zmiany członków (12)
Lp.
Imię i nazwisko
Klub parlamentarny
Funkcja
Data powołania
na funkcję
Data odwołania
z funkcji
1.   Piotr Chmielowski  członek14.12.201203.01.2013
2.   Barbara Czaplicka  członek14.12.201203.01.2013
3.   Jacek Czerniak  członek14.12.201203.01.2013
4.   Marzena Machałek Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwośćczłonek14.12.201203.01.2013
5.   Katarzyna Matusik-Lipiec  członek14.12.201203.01.2013
6.   Rajmund Miller  przewodniczący14.12.201203.01.2013
7.   Janina Okrągły  członek14.12.201203.01.2013
8.   Dorota Rutkowska  członek14.12.201203.01.2013
9.   Andrzej Sztorc  członek14.12.201203.01.2013
10.   Marcin Witko Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwośćczłonek14.12.201203.01.2013
11.   Anna Zalewska Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwośćczłonek14.12.201203.01.2013
12.   Ryszard Zawadzki  członek14.12.201203.01.2013
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.