facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Ostatnie głosowania

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r.

informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. "Karta Praw Osób Niepełnosprawnych"

Informacji o realizacji Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015 w roku 2014

Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2014. Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" w roku 2014 i 2015

Wybór Krzysztofa Ślebzaka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego

więcej...

Kategorie tematyczne
 
Liczba kluczowych głosowań w poszczególnych tematach
Finanse publiczne
 
 
193
Infrastruktura
 
 
108
Sprawiedliwość i prawa człowieka
 
 
105
Polityka społeczna i rodzinna
 
 
99
Sprawy zagraniczne
 
 
96
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
 
 
94
Ochrona środowiska i leśnictwo
 
 
65
Ochrona Zdrowia
 
 
63
Administracja i sprawy wewnętrzne
 
 
61
Rolnictwo i rozwój wsi
 
 
59
Kultura
 
 
56
Edukacja, nauka i młodzież
 
 
44
Unia Europejska
 
 
30
Obrona narodowa
 
 
29
Sprawy poselskie
 
 
12
Sport i turystyka
 
 
9
Służby specjalne
 
 
7
Ustawodawstwo
 
 
4
Kontrola państwowa
 
 
2
Mniejszości narodowe i etniczne
 
 
2
Polityka senioralna
 
 
2
Łączność z Polakami za granicą
 
 
1
Odpowiedzialność konstytucyjna
 
 
1
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.