facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Administracja i sprawy wewnętrzne (79)
<
1 2
>
2019-08-30 21:00:48 Ustawa o lotach z najważniejszymi osobami w państwie Głosowanie nad przyjęciem
233
171
551
2019-07-31 21:14:44 Ratyfikacja umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg... Głosowanie nad przyjęciem
410
1
049
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie... Głosowanie nad przyjęciem
414
1
342
2019-07-19 14:06:19 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej Głosowanie nad zmianą
422
0
335
2019-07-19 12:00:22 Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SOP, PSP, SC-S i SW oraz ich rodzin oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
422
3
431
2019-07-19 10:58:25 Ustawa o Straży Granicznej oraz ustawa o Służbie Więziennej Głosowanie nad zmianą
245
172
538
2019-07-04 22:19:42 Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2018 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez...  
168
246
838
2019-05-16 19:32:08 Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i... Głosowanie nad przyjęciem
372
41
542
2019-04-26 01:31:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej - Interpol dotyczącej... Głosowanie nad przyjęciem
405
0
352
2019-04-12 15:05:30 Ustawa o Policji oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
408
0
052
2019-04-04 10:51:00 Ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Głosowanie nad przyjęciem
411
5
242
2019-04-04 10:47:59 Ustawa o ewidencji ludności Głosowanie nad zmianą
281
127
250
2019-03-15 12:19:48 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii... Głosowanie nad przyjęciem
411
3
046
2019-03-15 12:14:53 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii... Głosowanie nad przyjęciem
376
2
280
2019-02-21 22:57:26 Zmiana niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 Głosowanie nad zmianą
420
0
139
2019-01-31 00:59:33 Ustawa o Radzie Ministrów oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
245
158
255
2019-01-17 15:43:45 Ustawa o cudzoziemcach oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
340
79
437
2018-12-14 13:49:18 Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
238
13
18127
2018-12-14 12:53:45 Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Głosowanie nad zmianą
260
8
15734
2018-12-06 18:56:46 Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Głosowanie nad zmianą
425
1
529
2018-12-06 18:55:57 Ustawa o Policji Głosowanie nad zmianą
427
2
031
2018-11-22 20:34:10 Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 3022 Głosowanie nad zmianą
396
1
158
2018-11-22 19:16:19 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych Głosowanie nad zmianą
406
4
244
2018-11-09 12:27:54 Ustawa o Policji oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
405
0
246
2018-11-09 10:14:45 Ustawa o dowodach osobistych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
413
1
138
2018-10-04 09:17:02 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
427
1
032
2018-10-04 09:16:24 Ustawa o dokumentach publicznych Głosowanie nad przyjęciem
418
0
141
2018-09-13 19:13:00 Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa Głosowanie nad zmianą
406
0
252
2018-07-20 10:21:00 Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Głosowanie nad zmianą
420
4
432
2018-07-05 17:44:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim Głosowanie nad przyjęciem
421
7
427
2018-06-15 09:30:00 Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości Głosowanie nad przyjęciem
355
30
3045
2018-06-07 20:32:00 Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2017 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Głosowanie nad odrzuceniem
201
228
130
2018-05-10 16:53:00 Ustawa o ochronie danych osobowych Głosowanie nad przyjęciem
233
176
2526
2018-05-09 10:11:00 Ustawa o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera Głosowanie nad przyjęciem
249
5
18125
2018-04-12 18:53:00 Prawo o ruchu drogowym oraz ustawa o kierujących pojazdami Głosowanie nad zmianą
412
1
245
2018-03-01 10:52:00 Ustawa o ewidencji ludności oraz Prawo o aktach stanu cywilnego Głosowanie nad zmianą
287
141
329
2018-01-26 11:36:00 Ustawa o ochronie zwierząt oraz Kodeks karny Głosowanie nad zmianą
406
1
251
2018-01-26 10:47:00 Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej Głosowanie nad przyjęciem
269
143
840
2018-01-26 10:32:00 Ustawa o Straży Marszałkowskiej Głosowanie nad przyjęciem
270
146
341
2017-12-14 19:55:00 Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy,... Głosowanie nad zmianą
264
161
629
2017-12-08 10:28:00 Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Głosowanie nad przyjęciem
265
175
020
2017-11-09 20:00:00 Ustawa o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i... Głosowanie nad zmianą
243
165
547
2017-10-27 13:16:00 Ustawa o cudzoziemcach oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
416
0
143
2017-10-27 12:07:00 Ustawa o repatriacji oraz ustawa o cudzoziemcach Głosowanie nad zmianą
429
0
031
2017-10-27 11:53:00 Ustawa o samorządzie gminnym Głosowanie nad zmianą
428
1
229
2017-10-27 11:32:00 Ustawa o ewidencji ludności Głosowanie nad zmianą
349
41
3931
2017-09-29 11:21:00 Ratyfikacja Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą... Głosowanie nad przyjęciem
426
0
331
2017-09-15 10:50:00 Ustawa o pracownikach samorządowych Głosowanie nad zmianą
263
164
825
2017-07-20 20:19:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex),... Głosowanie nad przyjęciem
271
3
1185
2017-07-05 11:55:00 Wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka Głosowanie nad przyjęciem
194
236
525
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.