facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Edukacja, nauka i młodzież (47)
2019-10-16 17:53:21 Ustawa o Polskiej Akademii Nauk oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
417
0
339
2019-07-19 13:53:17 Prawo oświatowe Głosowanie nad zmianą
411
2
245
2019-06-13 21:31:13 Karta Nauczyciela oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
420
11
226
2019-04-26 01:33:16 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej Głosowanie nad przyjęciem
180
228
250
2019-04-12 14:58:01 Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami Głosowanie nad przyjęciem
385
17
652
2019-03-15 10:44:18 Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki Głosowanie nad przyjęciem
239
184
433
2019-02-21 23:18:30 Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz Głosowanie nad przyjęciem
230
198
131
2019-01-31 01:20:06 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Głosowanie nad zmianą
408
1
051
2018-11-23 09:58:01 Wybór pana Mikołaja Pawła Pawlaka na rzecznika praw dziecka Powołania/odwołania
230
185
536
2018-11-09 10:22:22 Ustawa o Instytucie Europy Środkowej Głosowanie nad przyjęciem
230
187
432
2018-11-09 10:06:39 Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz inne ustawy Głosowanie nad zmianą
424
0
128
2018-10-23 23:53:26 Wybór pani Agnieszki Marii Dudzińskiej na rzecznika praw dziecka Powołania/odwołania
232
184
341
2018-10-04 10:54:33 Wybór pani Agnieszki Marii Dudzińskiej na rzecznika praw dziecka Powołania/odwołania
194
192
1262
2018-10-03 09:11:10 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej Powołania/odwołania
166
226
1553
2018-09-13 20:31:00 Wybór pana Pawła Kukiza-Szczucińskiego na rzecznika praw dziecka Powołania/odwołania
171
215
2945
2018-09-13 19:35:00 Ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Głosowanie nad przyjęciem
369
25
2145
2018-07-03 23:50:00 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Głosowanie nad przyjęciem
236
195
226
2018-07-03 23:32:00 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Głosowanie nad przyjęciem
233
195
130
2018-06-15 10:08:00 Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Głosowanie nad zmianą
359
50
150
2018-05-10 17:18:00 Prawo oświatowe Głosowanie nad zmianą
263
139
3523
2017-10-27 10:47:00 Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Głosowanie nad przyjęciem
430
0
228
2017-10-12 18:14:00 Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017" Głosowanie nad zmianą
437
1
220
2017-07-07 13:51:00 Ustawa o zasadach finansowania nauki oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
283
1
13541
2017-07-07 13:44:00 Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Głosowanie nad przyjęciem
289
28
9845
2017-04-21 15:15:00 Ustawa o systemie informacji oświatowej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
433
0
027
2017-04-21 13:57:00 Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
261
165
1321
2017-04-07 17:34:00 Prawo konsularne Głosowanie nad zmianą
410
0
050
2017-03-23 20:25:00 Prawo o miarach oraz ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Głosowanie nad zmianą
316
3
12219
2016-12-15 20:26:00 Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
434
1
025
2016-12-14 23:58:00 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Głosowanie nad przyjęciem
229
199
527
2016-12-14 22:32:00 Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty Głosowanie nad zmianą
230
199
526
2016-12-02 12:30:00 Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
344
46
3238
2016-12-01 09:17:00 Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
423
0
136
2016-11-16 12:22:00 Ustawa o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. Głosowanie nad przyjęciem
314
13
4129
2016-11-04 12:35:00 Wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej Głosowanie nad przyjęciem
168
253
1128
2016-10-06 11:30:00 Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej Głosowanie nad przyjęciem
434
0
026
2016-06-23 10:08:00 Ustawa o systemie oświaty Głosowanie nad zmianą
265
172
320
2016-06-23 09:18:00 Prawo o szkolnictwie wyższym Głosowanie nad zmianą
433
3
024
2016-05-20 13:39:00 Ustawa o instytutach badawczych Głosowanie nad zmianą
233
200
125
2016-05-20 11:49:00 Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Prawo o szkolnictwie wyższym Głosowanie nad zmianą
252
72
12015
2016-05-20 11:43:00 Prawo o szkolnictwie wyższym Głosowanie nad zmianą
417
12
1614
2016-04-13 09:10:00 Ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Głosowanie nad przyjęciem
405
7
939
2016-03-18 10:10:00 Karta Nauczyciela Głosowanie nad zmianą
307
130
122
2015-12-29 23:24:00 Ustawa o systemie oświaty Głosowanie nad zmianą
269
156
1718
2015-12-22 20:02:00 Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Głosowanie nad przyjęciem
396
30
529
2015-12-22 19:03:00 Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Głosowanie nad przyjęciem
382
0
3444
2015-12-17 16:48:00 Ustawa o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego Głosowanie nad przyjęciem
422
7
426
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.