facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Skarb państwa i polityka energetyczna (52)
<
1 2
>
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
417
0
340
2019-07-19 12:06:07 Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych Głosowanie nad zmianą
422
2
333
2019-07-19 12:05:28 Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Głosowanie nad zmianą
269
142
1435
2019-07-19 12:01:09 Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego... Głosowanie nad zmianą
415
6
435
2019-07-19 11:45:15 Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych Głosowanie nad przyjęciem
420
1
633
2019-07-04 22:11:15 Prawo energetyczne Głosowanie nad zmianą
418
1
041
2019-06-13 21:18:45 Ustawa o podatku akcyzowym oraz niektóre inne ustawy, ustawa o efektywności energetycznej oraz ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych Głosowanie nad zmianą
259
145
2233
2019-04-12 15:35:48 Ustawa o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych... Głosowanie nad zmianą
404
4
052
2019-02-22 00:07:14 Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym Głosowanie nad przyjęciem
418
3
930
2019-02-21 23:56:36 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe Głosowanie nad przyjęciem
428
1
229
2019-02-21 22:47:54 Ustawa o podatku akcyzowym oraz niektóre inne ustawy, ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektóre inne ustawy,... Głosowanie nad zmianą
245
20
16629
2019-02-21 22:33:14 Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
234
197
425
2018-12-28 18:41:38 Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
389
3
1751
2018-12-14 14:04:43 Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji Głosowanie nad przyjęciem
233
196
228
2018-12-14 12:58:09 Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
424
3
131
2018-11-23 09:26:58 Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez... Głosowanie nad przyjęciem
415
0
338
2018-11-09 12:21:04 Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
406
0
443
2018-11-09 12:16:09 Prawo energetyczne oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
265
146
537
2018-10-04 09:35:31 Ustawa o Polskiej Agencji Prasowej Głosowanie nad zmianą
238
179
1033
2018-07-05 17:57:00 Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Głosowanie nad zmianą
429
1
128
2018-06-07 19:32:00 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
430
2
127
2018-06-06 20:16:00 Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
432
0
127
2018-06-06 20:13:00 Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
231
199
228
2018-03-01 10:25:00 Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników Głosowanie nad zmianą
248
174
434
2018-01-11 10:26:00 Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Głosowanie nad przyjęciem
253
165
1824
2017-12-06 11:02:00 Ustawa o rynku mocy Głosowanie nad przyjęciem
243
181
729
2017-11-24 09:54:00 Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
286
148
323
2017-11-09 18:26:00 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
413
1
046
2017-10-12 18:51:00 Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla Głosowanie nad przyjęciem
423
1
1026
2017-09-15 10:04:00 Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze" Głosowanie nad zmianą
230
185
2619
2017-07-20 15:55:00 Ustawa o odnawialnych źródłach energii Głosowanie nad zmianą
269
174
512
2017-07-07 11:12:00 Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia Głosowanie nad zmianą
246
171
2518
2017-07-07 09:26:00 Ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. Głosowanie nad przyjęciem
301
131
820
2017-03-09 21:44:00 Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego Głosowanie nad zmianą
261
167
527
2017-02-24 10:36:00 Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych Głosowanie nad zmianą
413
20
027
2016-12-15 00:27:00 Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym Głosowanie nad przyjęciem
230
196
133
2016-12-15 00:16:00 Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym Głosowanie nad przyjęciem
229
200
031
2016-12-15 00:07:00 Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie nad przyjęciem
240
168
1636
2016-11-30 11:21:00 Prawo energetyczne oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
428
0
032
2016-11-30 11:08:00 Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad zmianą
420
1
039
2016-09-14 10:06:00 Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
258
142
3624
2016-07-19 20:02:00 Prawo energetyczne Głosowanie nad przyjęciem
260
179
615
2016-07-06 20:55:00 Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji Głosowanie nad zmianą
238
208
49
2016-06-10 13:01:00 Ustawa o odnawialnych źródłach energii Głosowanie nad zmianą
244
177
1920
2016-06-09 09:36:00 Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Głosowanie nad przyjęciem
233
186
2318
2016-05-20 13:54:00 Ustawa projekcie ustawy o efektywności energetycznej Głosowanie nad przyjęciem
271
128
3030
2016-02-11 09:09:00 Ustawa o działach administracji rządowej Głosowanie nad zmianą
288
131
1724
2016-01-29 21:07:00 Ustawa o kontroli niektórych inwestycji Głosowanie nad zmianą
288
150
220
2015-12-30 19:18:00 Ustawa o radiofonii i telewizji Głosowanie nad zmianą
232
152
3442
2015-12-22 19:43:00 Ustawa o odnawialnych źródłach energii Głosowanie nad zmianą
264
135
3130
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.