facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Finanse publiczne (148)
<
1 2 3
>
2019-07-19 13:24:24 Ustawa o podatku od towarów i usług, Ordynacja podatkowa oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
420
5
035
2019-07-19 11:05:13 Uchwała w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz w sprawie absolutorium dla... Głosowanie nad przyjęciem
243
180
235
2019-05-16 19:46:22 Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Głosowanie nad zmianą
230
171
1841
2019-04-12 15:35:01 Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin Głosowanie nad zmianą
407
0
350
2019-04-12 14:50:21 Ustawa o podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
385
0
2451
2019-03-15 12:49:09 Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
383
8
1059
2019-03-15 12:42:10 Ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa - Prawo o miarach Głosowanie nad zmianą
376
6
2454
2019-03-15 12:17:40 Ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii... Głosowanie nad przyjęciem
395
0
164
2019-03-15 10:47:18 Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
419
1
040
2019-03-15 10:44:18 Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki Głosowanie nad przyjęciem
239
184
433
2019-02-22 00:23:06 Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Głosowanie nad zmianą
426
3
130
2019-01-31 00:56:46 Ustawa o Narodowym Banku Polskim oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
352
18
4149
2019-01-17 15:53:54 Ustawa o grach hazardowych Głosowanie nad zmianą
416
3
338
2019-01-17 15:53:22 Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
411
15
232
2019-01-16 14:12:23 Ustawa budżetowa na rok 2019 Głosowanie nad przyjęciem
241
192
225
2018-12-28 18:41:38 Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
389
3
1751
2018-12-14 12:58:46 Ustawa o podatku akcyzowym oraz ustawa - Prawo celne Głosowanie nad zmianą
423
2
232
2018-12-14 10:02:27 Ustawa o finansach publicznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
421
0
038
2018-12-06 19:27:33 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 Głosowanie nad zmianą
253
176
625
2018-11-22 20:32:53 Ustawa o podatku od towarów i usług Głosowanie nad zmianą
217
20
1218
2018-11-22 19:17:36 Ustawa o podatku od towarów i usług Głosowanie nad zmianą
405
4
245
2018-11-09 11:56:34 Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne Głosowanie nad przyjęciem
220
170
1647
2018-11-09 11:50:22 Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
238
156
1940
2018-11-09 11:25:36 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby... Głosowanie nad zmianą
397
14
339
2018-11-09 11:17:19 Zmiana niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym Głosowanie nad zmianą
246
146
2635
2018-11-09 10:59:30 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 Głosowanie nad przyjęciem
229
168
2531
2018-11-09 10:35:30 Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Głosowanie nad zmianą
418
0
431
2018-10-23 23:27:42 Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Głosowanie nad zmianą
418
5
136
2018-10-23 22:48:12 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
358
52
1436
2018-10-23 22:21:55 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa - Ordynacja podatkowa oraz... Głosowanie nad zmianą
371
44
1134
2018-10-04 20:41:20 Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Głosowanie nad przyjęciem
229
197
232
2018-10-04 09:15:51 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
424
2
133
2018-07-20 12:19:00 Ustawa o Polskim Instytucie Ekonomicznym Głosowanie nad przyjęciem
230
193
334
2018-07-20 12:09:00 Ustawa o podatku rolnym, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawa o podatku leśnym Głosowanie nad zmianą
409
0
249
2018-07-20 11:22:00 Prawo celne Głosowanie nad zmianą
393
11
2036
2018-07-05 20:21:00 Ratyfikacja Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy Głosowanie nad przyjęciem
412
0
047
2018-07-05 20:10:00 Ordynacja podatkowa oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
227
192
238
2018-07-05 19:28:00 Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz uchwała w przedmiocie absolutorium Głosowanie nad przyjęciem
232
193
430
2018-06-15 09:54:00 Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Głosowanie nad zmianą
414
0
145
2018-06-06 19:30:00 Ustawa o finansach publicznych Głosowanie nad zmianą
423
4
132
2018-05-10 17:39:00 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od... Głosowanie nad zmianą
410
24
521
2018-04-12 18:17:00 Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora... Głosowanie nad przyjęciem
430
0
228
2018-03-22 17:02:56 Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
427
2
031
2018-03-22 16:52:48 Ustawa o usługach płatniczych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
436
0
024
2018-03-22 16:52:08 Ustawy o usługach płatniczych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
310
2
12028
2018-03-01 10:56:00 Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
429
6
124
2018-03-01 10:43:00 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Głosowanie nad przyjęciem
424
4
1022
2018-01-26 09:17:00 Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Głosowanie nad zmianą
407
3
149
2018-01-11 16:52:00 Ustawa budżetowa na rok 2018 Głosowanie nad przyjęciem
240
189
229
2017-12-14 09:29:00 Ustawa o podatku od towarów i usług Głosowanie nad zmianą
249
65
11333
<
1 2 3
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.