facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Finanse publiczne (169)
<
1 2 3 4
>
2019-10-16 18:25:38 Ustawa o podatku akcyzowym Głosowanie nad zmianą
420
1
434
2019-10-16 18:25:02 Ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych Głosowanie nad przyjęciem
422
2
134
2019-10-16 17:50:50 Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz... Głosowanie nad zmianą
399
0
753
2019-10-16 17:48:56 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Głosowanie nad zmianą
389
0
664
2019-09-11 21:36:57 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych... Głosowanie nad zmianą
408
4
147
2019-09-11 21:17:22 Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Głosowanie nad zmianą
417
2
041
2019-09-11 21:11:26 Ustawa o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Głosowanie nad zmianą
399
1
1842
2019-09-11 21:10:46 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
414
1
144
2019-08-30 20:32:13 Ustawa zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz... Głosowanie nad zmianą
406
0
450
2019-08-09 18:16:14 Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Głosowanie nad przyjęciem
417
0
142
2019-08-09 18:15:30 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Głosowanie nad zmianą
417
1
141
2019-07-19 13:24:24 Ustawa o podatku od towarów i usług, Ordynacja podatkowa oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
420
5
035
2019-07-19 11:05:13 Uchwała w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz w sprawie absolutorium dla... Głosowanie nad przyjęciem
243
180
235
2019-07-04 22:00:53 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze... Głosowanie nad zmianą
419
4
037
2019-07-04 21:09:29 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych Głosowanie nad zmianą
256
167
433
2019-07-04 20:59:23 Ustawa o podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
428
1
031
2019-07-04 20:54:29 Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
251
12
15047
2019-07-04 19:55:44 Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
408
3
247
2019-07-04 19:54:22 Ustawa o systemie instytucji rozwoju Głosowanie nad przyjęciem
256
162
537
2019-07-04 19:50:59 Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
413
1
640
2019-07-04 19:49:33 Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz... Głosowanie nad zmianą
240
5
16946
2019-07-04 19:41:23 Ustawa o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa o ustanowieniu... Głosowanie nad zmianą
399
1
357
2019-07-03 11:38:54 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej... Głosowanie nad przyjęciem
2
385
172
2019-05-16 19:46:22 Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Głosowanie nad zmianą
230
171
1841
2019-04-12 15:35:01 Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin Głosowanie nad zmianą
407
0
350
2019-04-12 14:50:21 Ustawa o podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
385
0
2451
2019-03-15 12:49:09 Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
383
8
1059
2019-03-15 12:42:10 Ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa - Prawo o miarach Głosowanie nad zmianą
376
6
2454
2019-03-15 12:17:40 Ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii... Głosowanie nad przyjęciem
395
0
164
2019-03-15 10:47:18 Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
419
1
040
2019-03-15 10:44:18 Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki Głosowanie nad przyjęciem
239
184
433
2019-02-22 00:23:06 Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Głosowanie nad zmianą
426
3
130
2019-01-31 00:56:46 Ustawa o Narodowym Banku Polskim oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
352
18
4149
2019-01-17 15:53:54 Ustawa o grach hazardowych Głosowanie nad zmianą
416
3
338
2019-01-17 15:53:22 Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
411
15
232
2019-01-16 14:12:23 Ustawa budżetowa na rok 2019 Głosowanie nad przyjęciem
241
192
225
2018-12-28 18:41:38 Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
389
3
1751
2018-12-14 12:58:46 Ustawa o podatku akcyzowym oraz ustawa - Prawo celne Głosowanie nad zmianą
423
2
232
2018-12-14 10:02:27 Ustawa o finansach publicznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
421
0
038
2018-12-06 19:27:33 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 Głosowanie nad zmianą
253
176
625
2018-11-22 20:32:53 Ustawa o podatku od towarów i usług Głosowanie nad zmianą
217
20
1218
2018-11-22 19:17:36 Ustawa o podatku od towarów i usług Głosowanie nad zmianą
405
4
245
2018-11-09 11:56:34 Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne Głosowanie nad przyjęciem
220
170
1647
2018-11-09 11:50:22 Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
238
156
1940
2018-11-09 11:25:36 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby... Głosowanie nad zmianą
397
14
339
2018-11-09 11:17:19 Zmiana niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym Głosowanie nad zmianą
246
146
2635
2018-11-09 10:59:30 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 Głosowanie nad przyjęciem
229
168
2531
2018-11-09 10:35:30 Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Głosowanie nad zmianą
418
0
431
2018-10-23 23:27:42 Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Głosowanie nad zmianą
418
5
136
2018-10-23 22:48:12 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
358
52
1436
<
1 2 3 4
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.