facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Gospodarka i rozwój (46)
2019-10-16 18:33:38 Prawo własności przemysłowej Głosowanie nad zmianą
279
1
14237
2019-09-11 21:44:40 Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o Inspekcji Handlowej Głosowanie nad zmianą
414
2
143
2019-07-19 12:12:53 Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności Głosowanie nad przyjęciem
427
1
032
2019-07-04 21:09:29 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych Głosowanie nad zmianą
256
167
433
2019-07-04 20:59:23 Ustawa o podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
428
1
031
2019-07-04 20:50:28 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
391
2
2146
2019-07-04 19:54:22 Ustawa o systemie instytucji rozwoju Głosowanie nad przyjęciem
256
162
537
2019-05-16 19:53:09 Ustawa o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawa o działach administracji rządowej Głosowanie nad zmianą
234
167
1247
2019-05-16 19:32:41 Prawo spółdzielcze Głosowanie nad zmianą
410
0
050
2019-04-12 15:35:48 Ustawa o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych... Głosowanie nad zmianą
404
4
052
2019-04-12 15:04:54 Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Głosowanie nad zmianą
407
2
051
2019-02-22 00:36:25 Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Głosowanie nad zmianą
267
142
2031
2019-02-21 23:18:30 Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz Głosowanie nad przyjęciem
230
198
131
2019-01-17 15:44:18 Prawo własności przemysłowej Głosowanie nad zmianą
420
2
335
2018-12-14 13:31:03 Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości Głosowanie nad przyjęciem
227
195
235
2018-11-09 12:30:41 Ratyfikacja Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między... Głosowanie nad przyjęciem
413
0
139
2018-11-09 12:29:52 Ratyfikacja Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem... Głosowanie nad przyjęciem
404
0
247
2018-11-09 12:24:39 Ustawa o dozorze technicznym Głosowanie nad zmianą
398
0
550
2018-10-23 23:28:23 Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Głosowanie nad przyjęciem
419
4
037
2018-10-04 10:00:25 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Głosowanie nad zmianą
296
2
12933
2018-07-20 12:46:00 Ratyfikacja Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i... Głosowanie nad przyjęciem
422
0
038
2018-07-20 12:45:00 Ratyfikacja Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między... Głosowanie nad przyjęciem
418
1
239
2018-07-20 12:11:00 Prawo zamówień publicznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
414
1
144
2018-07-20 11:53:00 Ustawa w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę Głosowanie nad zmianą
426
0
133
2018-07-05 20:20:00 Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
422
5
032
2018-07-05 19:31:00 Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Głosowanie nad odrzuceniem
164
228
2641
2018-07-05 18:01:00 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
429
1
128
2018-06-07 20:57:00 Ratyfikacja Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy... Głosowanie nad przyjęciem
416
1
241
2018-05-10 22:24:00 Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
274
133
2825
2018-05-10 17:30:00 Ustawa o systemie oceny zgodności i ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
430
2
226
2017-12-06 19:59:00 Prawo restrukturyzacyjne oraz Kodeks postępowania administracyjnego Głosowanie nad zmianą
427
0
231
2017-07-07 09:26:00 Ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. Głosowanie nad przyjęciem
301
131
820
2017-04-21 14:49:00 Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Głosowanie nad przyjęciem
433
0
126
2017-03-23 20:25:00 Prawo o miarach oraz ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Głosowanie nad zmianą
316
3
12219
2017-03-09 20:43:00 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności Głosowanie nad zmianą
405
1
3024
2017-01-26 19:16:00 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Głosowanie nad zmianą
439
2
018
2017-01-26 19:09:00 Ustawa o rzecznikach patentowych Głosowanie nad zmianą
438
0
120
2016-11-30 11:53:00 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Głosowanie nad przyjęciem
278
148
133
2016-09-23 09:40:00 Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Głosowanie nad przyjęciem
424
5
130
2016-09-05 18:14:00 Ustawa o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi Głosowanie nad przyjęciem
431
1
028
2016-06-09 09:38:00 Uchwała w sprawie ustanowienia dnia 21 czerwca Ogólnopolskim Dniem Przedsiębiorcy Głosowanie nad przyjęciem
432
3
619
2016-05-13 11:04:00 Prawo zamówień publicznych Głosowanie nad zmianą
247
186
324
2016-05-13 09:35:00 Ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych Głosowanie nad przyjęciem
408
30
121
2016-03-18 10:23:00 Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Głosowanie nad zmianą
399
37
123
2016-03-18 10:17:00 Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Głosowanie nad przyjęciem
419
4
1819
2016-03-11 10:50:00 Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych Głosowanie nad przyjęciem
387
35
1622
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.