facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Infrastruktura (65)
<
1 2
>
2019-07-19 11:45:48 Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Głosowanie nad przyjęciem
415
0
243
2019-06-13 21:02:54 Prawo o ruchu drogowym oraz ustawa o transporcie drogowym Głosowanie nad zmianą
421
1
235
2019-05-16 22:12:15 Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
232
156
1755
2019-05-16 20:38:56 Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Głosowanie nad przyjęciem
381
6
2746
2019-04-26 01:49:19 Ustawa o transporcie drogowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
231
9
17149
2019-04-12 15:02:04 Prawo pocztowe Głosowanie nad zmianą
407
1
151
2019-03-15 11:42:08 Ustawa o drogach publicznych Głosowanie nad zmianą
230
161
2940
2019-03-15 11:04:43 Prawo o ruchu drogowym oraz ustawa - Kodeks karny Głosowanie nad zmianą
417
3
238
2019-02-22 00:07:46 Prawo budowlane Głosowanie nad zmianą
392
7
2437
2019-02-22 00:07:14 Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym Głosowanie nad przyjęciem
418
3
930
2019-02-21 23:04:47 Ustawa o transporcie drogowym Głosowanie nad zmianą
433
0
126
2019-02-20 22:54:23 Ustawa o gospodarce nieruchomościami Głosowanie nad zmianą
430
3
324
2019-01-31 01:18:39 Ustawa o gospodarce nieruchomościami i ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo... Głosowanie nad zmianą
411
0
148
2018-12-14 12:37:52 Prawo lotnicze oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
384
1
470
2018-12-06 19:32:26 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Głosowanie nad zmianą
429
1
228
2018-11-09 11:43:50 Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
412
1
436
2018-10-23 23:26:58 Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych Głosowanie nad przyjęciem
254
51
12134
2018-10-04 09:59:41 Ustawa o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" Głosowanie nad zmianą
423
0
235
2018-10-04 09:25:05 Ustawa o kierujących pojazdami Głosowanie nad zmianą
424
0
036
2018-07-20 14:42:00 Ustawa o lasach oraz Prawo ochrony środowiska Głosowanie nad zmianą
230
188
834
2018-07-20 11:15:00 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów Głosowanie nad przyjęciem
425
0
233
2018-07-05 20:04:00 Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania Głosowanie nad przyjęciem
366
52
734
2018-06-15 09:54:00 Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Głosowanie nad zmianą
414
0
145
2018-06-06 20:18:00 Ustawa o własności lokali Głosowanie nad zmianą
425
1
133
2018-06-06 19:46:00 Ustawa o tachografach Głosowanie nad przyjęciem
420
1
138
2018-06-06 19:45:00 Ustawa o transporcie drogowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
233
181
1630
2018-05-10 23:34:00 Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym Głosowanie nad przyjęciem
235
190
431
2018-05-10 16:59:00 Ustawa o kierujących pojazdami Głosowanie nad zmianą
433
0
126
2018-05-09 10:14:00 Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
255
153
2626
2018-04-13 12:50:00 Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej Głosowanie nad zmianą
270
152
335
2018-04-12 18:56:00 Ustawa o kierujących pojazdami Głosowanie nad przyjęciem
417
2
140
2018-03-22 17:08:20 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym Głosowanie nad zmianą
426
0
034
2018-03-22 17:02:56 Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
427
2
031
2018-03-22 16:58:23 Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawa o transporcie kolejowym Głosowanie nad zmianą
428
1
031
2018-02-28 18:05:00 Ustawa o kierujących pojazdami Głosowanie nad zmianą
419
6
035
2018-02-08 10:13:00 Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawa o... Głosowanie nad zmianą
421
8
229
2018-01-26 11:16:00 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeks cywilny Głosowanie nad zmianą
402
1
354
2018-01-11 10:26:00 Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Głosowanie nad przyjęciem
253
165
1824
2017-12-08 09:44:00 Ustawa o drogach publicznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
241
201
216
2017-12-08 09:25:00 Ustawa o drogach publicznych Głosowanie nad zmianą
267
158
1817
2017-10-27 12:30:00 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
230
195
134
2017-10-27 11:26:00 Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
436
0
024
2017-09-15 13:22:00 Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
412
1
047
2017-07-20 20:26:00 Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości Głosowanie nad przyjęciem
268
2
4186
2017-07-20 15:55:00 Ustawa o dozorze technicznym Głosowanie nad zmianą
438
4
018
2017-07-07 12:10:00 Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Głosowanie nad zmianą
430
6
123
2017-07-07 11:44:00 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
294
34
11220
2017-06-22 10:07:00 Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
429
1
228
2017-05-25 19:18:00 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Głosowanie nad zmianą
436
1
419
2017-04-21 13:58:00 Prawo pocztowe Głosowanie nad zmianą
394
35
328
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.