facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Kultura (96)
<
1 2
>
2019-02-22 00:46:38 Ustawa o ustanowieniu dnia 14 kwietnia - Świętem Państwowym - "Święto Chrztu Polski" Głosowanie nad przyjęciem
279
125
1442
2019-02-22 00:31:48 Uchwała upamiętniająca mecenasa Jana Olszewskiego - Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie nad przyjęciem
266
1
23170
2019-02-22 00:29:07 Uchwała w sprawie upamiętnienia 145. rocznicy urodzin Wincentego Witosa Głosowanie nad przyjęciem
428
0
032
2019-02-22 00:28:33 Uchwała w 100. rocznicę debiutu i 50. rocznicę śmierci Kazimierza Wierzyńskiego Głosowanie nad przyjęciem
424
0
036
2019-02-22 00:27:57 Uchwała w sprawie 30. rocznicy śmierci ks. Stefana Niedzielaka i ks. Stanisława Suchowolca - polskich patriotów zamordowanych przez "nieznanych... Głosowanie nad przyjęciem
430
0
129
2019-02-22 00:27:12 Uchwała w sprawie uczczenia 100-lecia powstania gabinetu Ignacego Jana Paderewskiego Głosowanie nad przyjęciem
429
0
229
2019-02-22 00:26:31 Uchwała w sprawie uczczenia Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" Głosowanie nad przyjęciem
423
1
036
2019-02-22 00:20:59 Ustawa o opłatach abonamentowych Głosowanie nad zmianą
225
202
231
2019-01-17 15:57:31 Uchwała w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich Głosowanie nad przyjęciem
428
1
031
2018-12-06 19:33:12 Uchwała w sprawie uczczenia 100. rocznicy wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego Głosowanie nad przyjęciem
433
0
027
2018-12-06 18:58:46 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Głosowanie nad zmianą
394
23
1330
2018-11-22 19:09:53 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa o ochronie baz danych Głosowanie nad zmianą
401
0
253
2018-11-09 12:22:16 Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej Głosowanie nad przyjęciem
395
5
152
2018-10-23 23:35:59 Uchwała w sprawie upamiętnienia 10. rocznicy agresji Federacji Rosyjskiej na Gruzję Głosowanie nad przyjęciem
396
3
1645
2018-10-04 09:39:21 Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Kapłanów Niezłomnych Głosowanie nad przyjęciem
356
39
2144
2018-10-04 09:35:31 Ustawa o Polskiej Agencji Prasowej Głosowanie nad zmianą
238
179
1033
2018-10-04 09:25:47 Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r. Głosowanie nad przyjęciem
420
1
237
2018-09-13 20:09:00 Uchwała w sprawie uczczenia pamięci ks. Zdzisława Peszkowskiego w 100. rocznicę urodzin Głosowanie nad przyjęciem
410
0
149
2018-07-20 12:51:00 Uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki Głosowanie nad przyjęciem
399
0
061
2018-07-20 12:50:00 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Anny Walentynowicz Głosowanie nad przyjęciem
302
51
4463
2018-07-20 12:48:00 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich Głosowanie nad przyjęciem
418
2
139
2018-07-20 12:48:00 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Głosowanie nad przyjęciem
420
1
039
2018-07-20 12:47:00 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej Głosowanie nad przyjęciem
425
0
035
2018-07-20 12:11:00 Prawo prasowe Głosowanie nad zmianą
418
1
140
2018-07-20 12:07:00 Ustawa o radiofonii i telewizji oraz ustawa o opłatach abonamentowych Głosowanie nad zmianą
357
59
440
2018-07-20 12:05:00 Ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
352
65
340
2018-07-05 19:49:00 Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 roku Głosowanie nad przyjęciem
226
197
036
2018-07-05 19:39:00 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku Głosowanie nad przyjęciem
229
197
231
2018-05-10 23:15:00 ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi Głosowanie nad przyjęciem
429
2
227
2018-04-12 19:02:00 Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Głosowanie nad zmianą
431
1
127
2018-03-22 17:05:51 Ustawa o radiofonii i telewizji Głosowanie nad zmianą
429
1
030
2018-03-06 17:50:00 Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej Głosowanie nad przyjęciem
399
21
238
2018-03-06 12:32:00 Uchwały w 50. rocznicę marca '68 Głosowanie nad przyjęciem
424
3
231
2018-02-28 16:58:00 Uchwała w sprawie upamiętnienia Juliusza Lea, Prezydenta Miasta Krakowa w 100-rocznicę Jego śmierci Głosowanie nad przyjęciem
431
0
029
2018-02-08 09:38:00 Projekt ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka Głosowanie nad przyjęciem
269
153
1127
2018-01-26 11:18:00 Uchwała w sprawie uczczenia 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego Głosowanie nad przyjęciem
406
3
051
2017-12-14 09:33:00 Uchwała w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka Głosowanie nad przyjęciem
423
2
035
2017-12-14 09:31:00 Uchwała w sprawie uczczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Głosowanie nad przyjęciem
419
3
038
2017-12-14 09:31:00 Uchwała w sprawie uczczenia setnej rocznicy polskiej awangardy Głosowanie nad przyjęciem
420
1
237
2017-12-08 10:43:00 Ustawa o dotacji przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, dochody z inwestowania którego przeznaczone... Głosowanie nad przyjęciem
416
4
634
2017-12-08 10:39:00 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Głosowanie nad zmianą
420
6
133
2017-11-24 13:34:00 Uchwała w 150. rocznicę urodzin Prezydenta Ignacego Mościckiego Głosowanie nad przyjęciem
414
3
1132
2017-11-24 13:28:00 Ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Głosowanie nad zmianą
432
0
226
2017-11-24 11:44:00 Uchwała w sprawie potępienia ideologii i skutków rewolucji bolszewickiej Głosowanie nad przyjęciem
283
0
4173
2017-11-24 11:32:00 Uchwała w sprawie uczczenia pamięci gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego w 150. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci Głosowanie nad przyjęciem
417
3
337
2017-11-24 09:24:00 Uchwała w sprawie upamiętnienia 650. rocznicy nadania przez Kazimierza Wielkiego przywileju dla Ormian w Polsce Głosowanie nad przyjęciem
435
0
025
2017-11-09 18:07:00 Ustawa o Instytucie Solidarności i Odwagi Głosowanie nad przyjęciem
259
163
434
2017-09-29 10:21:00 Prawo prasowe Głosowanie nad zmianą
426
1
231
2017-09-15 12:53:00 Uchwała w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy śmierci Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, "Żołnierza Niezłomnego" Kościoła Głosowanie nad przyjęciem
395
5
456
2017-09-15 12:51:00 Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej Głosowanie nad przyjęciem
421
0
039
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.