facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Ochrona środowiska i leśnictwo (49)
2019-09-11 21:44:40 Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o Inspekcji Handlowej Głosowanie nad zmianą
414
2
143
2019-08-30 20:13:28 Prawo ochrony środowiska Głosowanie nad zmianą
397
2
160
2019-07-19 13:48:21 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na... Głosowanie nad zmianą
262
152
244
2019-07-17 23:06:37 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska Henryka Kowalczyka Głosowanie nad przyjęciem
170
246
935
2019-07-04 21:46:04 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
258
142
2634
2019-07-04 19:58:23 Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
412
0
147
2019-06-13 21:37:34 Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o zarządzaniu kryzysowym Głosowanie nad zmianą
287
136
135
2019-06-13 21:31:48 Prawo atomowe oraz ustawa o ochronie przeciwpożarowej Głosowanie nad zmianą
405
2
151
2019-06-13 21:02:18 Ustawa o odpadach oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
422
5
032
2019-02-22 00:25:53 Prawo ochrony środowiska Głosowanie nad zmianą
371
25
2737
2018-12-14 12:57:29 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów... Głosowanie nad zmianą
232
192
431
2018-11-09 12:29:07 Ratyfikacja Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową Głosowanie nad przyjęciem
408
1
143
2018-07-20 14:42:00 Ustawa o lasach oraz Prawo ochrony środowiska Głosowanie nad zmianą
230
188
834
2018-07-20 12:44:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów... Głosowanie nad zmianą
226
194
436
2018-07-05 19:13:00 Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
423
1
035
2018-07-05 18:57:00 Ustawa o odpadach oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
423
1
431
2018-06-15 11:14:00 Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o odpadach Głosowanie nad zmianą
377
0
3845
2018-06-15 10:35:00 Prawo geologiczne i górnicze oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
412
1
443
2018-06-15 10:24:00 Prawo łowieckie oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
355
50
1342
2018-06-06 20:16:00 Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
432
0
127
2018-03-06 14:04:00 Prawo łowieckie Głosowanie nad zmianą
221
196
736
2018-02-28 17:40:00 Prawo wodne Głosowanie nad zmianą
244
173
439
2018-02-08 10:57:00 Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
230
198
131
2018-02-08 10:39:00 Ratyfikacja Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Głosowanie nad przyjęciem
418
3
138
2018-01-10 22:17:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian... Głosowanie nad przyjęciem
239
186
1421
2017-12-14 09:30:00 Prawo ochrony środowiska Głosowanie nad zmianą
427
0
033
2017-11-24 13:28:00 Ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Głosowanie nad zmianą
432
0
226
2017-11-24 12:14:00 Ustawa o odpadach Głosowanie nad zmianą
422
0
533
2017-10-27 12:30:00 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
230
195
134
2017-09-15 13:21:00 Prawo ochrony środowiska oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
414
2
044
2017-09-15 13:19:00 Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
397
16
1037
2017-07-18 22:37:00 Prawo wodne Głosowanie nad przyjęciem
233
210
116
2017-07-12 18:38:00 Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
353
54
548
2017-07-07 12:29:00 Prawo ochrony środowiska Głosowanie nad zmianą
232
199
524
2017-05-25 19:18:00 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Głosowanie nad zmianą
436
1
419
2017-04-07 17:14:00 Ustawa o ochronie przyrody Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
261
162
037
2017-04-07 17:10:00 Ustawa o ochronie przyrody Głosowanie nad zmianą
226
192
339
2017-03-23 22:24:00 Prawo ochrony środowiska Głosowanie nad zmianą
242
184
1024
2017-03-23 20:25:00 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska Jana Szyszko Głosowanie nad przyjęciem
173
262
421
2016-10-06 10:33:00 Ustawa o ratyfikacji przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie... Głosowanie nad przyjęciem
402
36
022
2016-07-06 19:44:00 Prawo atomowe Głosowanie nad zmianą
237
214
08
2016-05-20 14:35:00 Prawo łowieckie Głosowanie nad zmianą
231
2
19729
2016-05-13 09:28:00 Ustawa o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba Głosowanie nad przyjęciem
437
2
021
2016-04-13 19:49:00 Ustawa o lasach Głosowanie nad zmianą
233
210
512
2016-04-01 09:57:00 Prawo geologiczne i górnicze Głosowanie nad zmianą
438
0
022
2016-03-11 09:21:00 Ustawa o lasach oraz ustawa o ochronie przyrody Głosowanie nad zmianą
233
154
6112
2015-12-16 10:57:00 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na... Głosowanie nad zmianą
266
157
1620
2015-12-16 10:47:00 Prawo wodne Głosowanie nad zmianą
265
30
14321
2015-12-16 10:31:00 Prawo ochrony środowiska Głosowanie nad zmianą
412
0
2918
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.