facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Sprawiedliwość i prawa człowieka (104)
<
1 2 3
>
2019-09-11 21:10:46 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
414
1
144
2019-09-11 21:07:58 Wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Głosowanie nad przyjęciem
174
240
739
2019-08-30 20:15:48 Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Głosowanie nad zmianą
400
0
060
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
416
1
142
2019-07-19 11:17:39 Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych Głosowanie nad zmianą
431
0
029
2019-07-04 22:06:46 Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 3567 Głosowanie nad zmianą
419
3
038
2019-07-04 19:50:59 Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
413
1
640
2019-04-26 02:24:42 Wybór pana Wojciecha Sycha na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Powołania/odwołania
228
118
1995
2019-04-26 01:30:03 Ustawa o Sądzie Najwyższym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
230
180
347
2019-04-12 15:16:40 Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
256
32
12448
2019-04-04 11:35:22 Powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Głosowanie nad przyjęciem
221
171
464
2019-03-15 10:53:55 Ustawa o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawa - Prawo upadłościowe oraz ustawa - Prawo restrukturyzacyjne Głosowanie nad zmianą
254
158
1533
2019-02-21 23:48:59 Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach... Głosowanie nad przyjęciem
427
2
130
2019-02-21 22:57:26 Zmiana niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 Głosowanie nad zmianą
420
0
139
2019-02-20 22:46:58 Wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Głosowanie nad przyjęciem
177
233
2327
2019-01-17 16:01:21 Wybór pana Macieja Prostko na stanowisko członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
406
6
1632
2018-12-14 10:02:54 Prawo o notariacie Głosowanie nad zmianą
426
0
033
2018-11-22 19:31:36 Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski Głosowanie nad przyjęciem
412
0
143
2018-11-09 12:31:12 Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych Głosowanie nad przyjęciem
390
18
243
2018-11-09 12:26:46 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Głosowanie nad zmianą
403
0
149
2018-07-20 17:12:00 Prawo o prokuraturze oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
230
24
4202
2018-07-20 12:10:00 Ustawa o referendum lokalnym oraz ustawa o referendum ogólnokrajowym Głosowanie nad zmianą
422
1
235
2018-07-05 20:21:00 Ratyfikacja Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy Głosowanie nad przyjęciem
412
0
047
2018-06-15 09:46:00 Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
347
39
3440
2018-05-10 16:58:00 Ustawa o Sądzie Najwyższym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
234
200
224
2018-05-10 16:53:00 Ustawa o ochronie danych osobowych Głosowanie nad przyjęciem
233
176
2526
2018-04-12 18:59:00 Ustawa o Służbie Więziennej i ustawa - Kodeks karny wykonawczy Głosowanie nad zmianą
280
145
134
2018-04-12 18:51:00 Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym Głosowanie nad zmianą
236
149
2649
2018-04-12 18:46:00 Ustawa o Sądzie Najwyższym Głosowanie nad zmianą
238
164
2335
2018-04-12 18:25:00 Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału... Głosowanie nad zmianą
233
172
2926
2018-04-12 18:17:00 Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora... Głosowanie nad przyjęciem
430
0
228
2018-03-22 18:59:02 Głosowanie nad wyborem pana Czesława Pawła Kłaka na stanowisko członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
254
142
1648
2018-03-22 17:41:40 Ustawa o Służbie Więziennej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
276
153
427
2018-03-22 17:18:18 Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Głosowanie nad zmianą
261
152
1829
2018-03-06 12:52:00 Wybór sędziów-członków Krajowej Rady Sądownictwa Powołania/odwołania
267
0
2191
2018-02-28 18:19:00 Głosowanie nad wyborem pana Macieja Gustawa Zaborowskiego na stanowisko członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
261
149
1634
2018-02-28 17:33:00 Ustawa o kosztach komorniczych Głosowanie nad przyjęciem
249
185
323
2018-02-28 17:17:00 Ustawa o komornikach sądowych Głosowanie nad przyjęciem
254
174
428
2018-02-08 10:14:00 Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Głosowanie nad zmianą
422
2
234
2018-01-26 11:51:00 Wybór Jarosława Wyrembaka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Powołania/odwołania
228
25
2205
2018-01-26 11:14:00 Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
279
5
13046
2018-01-26 09:21:00 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad zmianą
408
0
151
2018-01-10 23:33:00 Ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i... Głosowanie nad przyjęciem
437
0
023
2017-12-08 15:15:00 Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
237
166
2235
2017-12-08 14:06:00 Ustawa o Sądzie Najwyższym Głosowanie nad przyjęciem
239
171
2426
2017-12-08 10:29:00 Kodeks postępowania karnego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
436
0
123
2017-12-06 19:59:00 Prawo restrukturyzacyjne oraz Kodeks postępowania administracyjnego Głosowanie nad zmianą
427
0
231
2017-10-27 11:56:00 Prawo o ustroju sądów wojskowych Głosowanie nad zmianą
381
37
537
2017-09-15 12:48:00 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Głosowanie nad zmianą
385
32
142
2017-09-15 09:57:00 Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Głosowanie nad zmianą
409
8
2518
<
1 2 3
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.