facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Samorząd terytorialny i polityka regionalna (55)
<
1 2
>
2019-09-11 21:17:22 Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Głosowanie nad zmianą
417
2
041
2019-07-04 21:46:04 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
258
142
2634
2019-06-13 21:37:34 Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o zarządzaniu kryzysowym Głosowanie nad zmianą
287
136
135
2019-06-13 21:31:13 Karta Nauczyciela oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
420
11
226
2019-05-16 22:12:15 Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
232
156
1755
2019-05-16 20:38:56 Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Głosowanie nad przyjęciem
381
6
2746
2019-02-20 22:54:23 Ustawa o gospodarce nieruchomościami Głosowanie nad zmianą
430
3
324
2019-01-31 01:18:39 Ustawa o gospodarce nieruchomościami i ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo... Głosowanie nad zmianą
411
0
148
2018-12-14 10:02:27 Ustawa o finansach publicznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
421
0
038
2018-12-06 19:32:26 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Głosowanie nad zmianą
429
1
228
2018-11-09 10:06:39 Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz inne ustawy Głosowanie nad zmianą
424
0
128
2018-10-23 23:26:58 Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych Głosowanie nad przyjęciem
254
51
12134
2018-10-03 09:23:02 Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych Głosowanie nad odrzuceniem
26
355
2851
2018-07-20 12:10:00 Ustawa o referendum lokalnym oraz ustawa o referendum ogólnokrajowym Głosowanie nad zmianą
422
1
235
2018-07-20 12:09:00 Ustawa o rzeczach znalezionych Głosowanie nad zmianą
413
0
245
2018-07-20 12:08:00 Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Głosowanie nad zmianą
416
0
242
2018-07-20 11:15:00 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów Głosowanie nad przyjęciem
425
0
233
2018-07-05 20:20:00 Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
422
5
032
2018-07-05 20:04:00 Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania Głosowanie nad przyjęciem
366
52
734
2018-07-05 17:44:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim Głosowanie nad przyjęciem
421
7
427
2018-06-15 09:46:00 Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
347
39
3440
2018-06-06 20:18:00 Ustawa o własności lokali Głosowanie nad zmianą
425
1
133
2018-05-10 17:18:00 Prawo oświatowe Głosowanie nad zmianą
263
139
3523
2018-02-08 10:13:00 Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawa o... Głosowanie nad zmianą
421
8
229
2018-01-26 11:16:00 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeks cywilny Głosowanie nad zmianą
402
1
354
2017-12-14 19:55:00 Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy,... Głosowanie nad zmianą
264
161
629
2017-11-24 12:27:00 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
246
161
2033
2017-11-24 12:14:00 Ustawa o odpadach Głosowanie nad zmianą
422
0
533
2017-11-09 18:59:00 Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Głosowanie nad zmianą
267
153
337
2017-10-27 12:30:00 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
230
195
134
2017-10-27 11:53:00 Ustawa o samorządzie gminnym Głosowanie nad zmianą
428
1
229
2017-10-27 10:43:00 Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych Głosowanie nad przyjęciem
274
161
718
2017-09-15 13:19:00 Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
397
16
1037
2017-09-15 10:50:00 Ustawa o pracownikach samorządowych Głosowanie nad zmianą
263
164
825
2017-07-20 20:26:00 Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości Głosowanie nad przyjęciem
268
2
4186
2017-07-07 13:07:00 Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
260
162
533
2017-07-07 11:54:00 Ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
271
133
3026
2017-06-22 10:09:00 Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Głosowanie nad przyjęciem
408
7
1530
2017-06-08 23:12:00 Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektóre inne ustawypoprawkami Głosowanie nad zmianą
253
189
117
2017-05-25 19:30:00 Ustawa o podatku rolnym oraz ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Głosowanie nad zmianą
436
2
022
2017-04-21 15:15:00 Ustawa o systemie informacji oświatowej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
433
0
027
2017-03-09 20:22:00 Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim Głosowanie nad przyjęciem
432
1
621
2017-02-10 12:18:00 Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Głosowanie nad zmianą
410
11
138
2016-12-15 00:32:00 Ustawa o drogach publicznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
429
0
031
2016-12-14 23:58:00 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Głosowanie nad przyjęciem
229
199
527
2016-12-14 22:32:00 Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty Głosowanie nad zmianą
230
199
526
2016-12-01 09:17:00 Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
423
0
136
2016-12-01 09:15:00 Uchwała w sprawie uczczenia 100. rocznicy reaktywacji samorządów miejskich w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Piotrkowie Głosowanie nad przyjęciem
418
0
240
2016-11-15 20:24:00 Ustawa o ochronie zwierząt Głosowanie nad zmianą
436
1
320
2016-09-14 10:10:00 Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Głosowanie nad zmianą
275
2
15330
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.