facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Unia Europejska (23)
2019-10-16 18:34:20 Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii... Głosowanie nad przyjęciem
266
151
438
2019-06-13 21:07:38 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii... Głosowanie nad przyjęciem
427
0
032
2019-04-04 10:59:05 Uchwała w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie... Głosowanie nad przyjęciem
262
142
353
2018-11-22 19:16:58 Ustawa o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej Głosowanie nad przyjęciem
388
21
146
2018-10-04 21:03:02 Uchwała w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w... Głosowanie nad przyjęciem
252
173
629
2018-06-07 21:28:00 Uchwała w sprawie przyszłego kształtu polityki spójności w Unii Europejskiej Głosowanie nad przyjęciem
270
30
12535
2018-06-07 20:29:00 Ratyfikacja Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami... Głosowanie nad przyjęciem
429
0
130
2018-06-07 20:28:00 Ratyfikacja Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Islamską Republiką... Głosowanie nad przyjęciem
430
0
228
2018-02-28 18:20:00 Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej Powołania/odwołania
403
3
945
2018-02-08 10:38:00 Uchwała w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. Głosowanie nad przyjęciem
428
1
031
2017-10-27 13:04:00 Uchwała w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie... Głosowanie nad przyjęciem
258
157
1134
2017-10-27 12:09:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między UE i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z... Głosowanie nad przyjęciem
437
0
023
2017-07-07 13:07:00 Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
260
162
533
2017-06-22 11:30:00 Uchwała w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i... Głosowanie nad przyjęciem
281
148
427
2017-05-11 13:15:00 Uchwała w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja... Głosowanie nad przyjęciem
410
2
146
2017-04-21 15:16:00 Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej Powołania/odwołania
412
1
245
2017-03-23 21:40:00 Uchwała w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej Głosowanie nad przyjęciem
244
175
1526
2016-12-02 12:40:00 Uchwała w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej Głosowanie nad przyjęciem
397
5
454
2016-10-21 11:26:00 Uchwała w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania... Głosowanie nad przyjęciem
431
0
128
2016-10-06 13:11:00 Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec... Głosowanie nad przyjęciem
232
192
036
2016-10-06 13:04:00 Uchwała w sprawie umów międzynarodowych TTIP i CETA Głosowanie nad przyjęciem
326
90
1133
2016-10-06 11:35:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a... Głosowanie nad przyjęciem
428
4
127
2016-04-01 09:29:00 Uchwały w sprawie:- polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej, - polityki imigracyjnej Polski Głosowanie nad przyjęciem
267
158
1421
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.