facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Sprawy zagraniczne (85)
<
1 2
>
2019-10-16 18:29:01 Ratyfikacja Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa Głosowanie nad przyjęciem
421
0
236
2019-10-16 18:28:10 Ratyfikacja Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa Głosowanie nad przyjęciem
426
1
131
2019-10-16 18:27:14 Ratyfikacja Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych Głosowanie nad przyjęciem
423
1
233
2019-10-16 18:26:20 Ratyfikacja Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami Głosowanie nad przyjęciem
426
0
231
2019-09-11 21:10:05 Ustawa o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Głosowanie nad zmianą
278
140
141
2019-07-31 21:14:44 Ratyfikacja umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg... Głosowanie nad przyjęciem
410
1
049
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie... Głosowanie nad przyjęciem
414
1
342
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Głosowanie nad zmianą
398
2
951
2019-04-26 01:31:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej - Interpol dotyczącej... Głosowanie nad przyjęciem
405
0
352
2019-04-12 15:20:15 Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z... Głosowanie nad przyjęciem
401
6
845
2019-04-04 10:07:17 Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej Głosowanie nad przyjęciem
388
1
269
2019-02-21 23:56:36 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe Głosowanie nad przyjęciem
428
1
229
2019-02-21 23:55:47 Ustawa o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu... Głosowanie nad przyjęciem
422
1
334
2019-02-21 23:54:37 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim Głosowanie nad przyjęciem
280
142
830
2019-02-21 23:48:59 Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach... Głosowanie nad przyjęciem
427
2
130
2019-01-31 01:19:26 Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w... Głosowanie nad przyjęciem
410
0
248
2018-12-14 12:57:29 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów... Głosowanie nad zmianą
232
192
431
2018-12-06 18:54:20 Ustawa o umowach międzynarodowych Głosowanie nad zmianą
422
3
530
2018-11-22 19:37:34 Ustawa o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych... Głosowanie nad zmianą
375
28
845
2018-11-09 12:30:41 Ratyfikacja Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między... Głosowanie nad przyjęciem
413
0
139
2018-11-09 12:29:52 Ratyfikacja Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem... Głosowanie nad przyjęciem
404
0
247
2018-11-09 12:29:07 Ratyfikacja Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową Głosowanie nad przyjęciem
408
1
143
2018-11-09 12:26:46 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Głosowanie nad zmianą
403
0
149
2018-11-09 10:22:22 Ustawa o Instytucie Europy Środkowej Głosowanie nad przyjęciem
230
187
432
2018-10-04 09:25:47 Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r. Głosowanie nad przyjęciem
420
1
237
2018-09-13 19:42:00 Ratyfikacja Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r. Głosowanie nad przyjęciem
408
6
145
2018-07-20 12:46:00 Ratyfikacja Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i... Głosowanie nad przyjęciem
422
0
038
2018-07-20 12:45:00 Ratyfikacja Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między... Głosowanie nad przyjęciem
418
1
239
2018-07-20 12:45:00 Ratyfikacja Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym Głosowanie nad przyjęciem
413
1
145
2018-07-05 20:21:00 Ratyfikacja Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy Głosowanie nad przyjęciem
412
0
047
2018-06-15 09:16:00 Uchwała w sprawie uwolnienia obywateli Ukrainy więzionych w Rosji z motywów politycznych Głosowanie nad przyjęciem
410
2
444
2018-06-07 20:57:00 Ratyfikacja Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy... Głosowanie nad przyjęciem
416
1
241
2018-06-07 20:56:00 Wypowiedzenie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
426
0
232
2018-06-07 20:55:00 Wypowiedzenie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
431
0
227
2018-06-07 20:54:00 Wypowiedzenie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
431
0
227
2018-06-07 20:53:00 Wypowiedzenie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
427
0
231
2018-06-07 20:52:00 Wypowiedzenie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republika Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
433
0
225
2018-06-07 20:51:00 Wypowiedzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie... Głosowanie nad przyjęciem
433
1
224
2018-06-07 20:50:00 Wypowiedzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
430
1
227
2018-06-07 20:49:00 Wypowiedzenie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
420
0
337
2018-06-07 20:48:00 Wypowiedzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
432
1
225
2018-06-07 20:47:00 Wypowiedzenie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
427
1
230
2018-06-07 20:46:00 Wypowiedzenie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
430
0
327
2018-06-07 20:45:00 Ratyfikacja Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej Głosowanie nad przyjęciem
433
0
126
2018-06-07 20:29:00 Ratyfikacja Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami... Głosowanie nad przyjęciem
429
0
130
2018-06-07 20:28:00 Ratyfikacja Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Islamską Republiką... Głosowanie nad przyjęciem
430
0
228
2018-06-07 20:27:00 Ratyfikacja Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym Głosowanie nad przyjęciem
427
0
231
2018-04-13 13:06:00 Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień... Głosowanie nad przyjęciem
241
165
2034
2018-04-13 12:54:00 Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w... Głosowanie nad przyjęciem
419
1
238
2018-04-13 12:53:00 Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej... Głosowanie nad przyjęciem
424
1
233
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.