facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Ochrona Zdrowia (58)
<
1 2
>
2019-10-16 17:59:25 Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Głosowanie nad zmianą
423
2
331
2019-09-11 21:21:41 Prawo farmaceutyczne oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
411
1
147
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Głosowanie nad zmianą
410
7
340
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Głosowanie nad zmianą
411
1
246
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Głosowanie nad zmianą
417
0
241
2019-07-04 22:10:40 Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Głosowanie nad zmianą
422
1
235
2019-05-16 22:23:01 Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
394
3
261
2019-05-16 22:17:26 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
261
127
1755
2019-05-16 19:00:25 Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Głosowanie nad zmianą
408
0
1438
2019-04-26 01:42:37 Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej Głosowanie nad przyjęciem
387
0
2152
2019-04-12 14:58:01 Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami Głosowanie nad przyjęciem
385
17
652
2019-04-04 10:54:28 Prawo farmaceutyczne oraz ustawa o działalności leczniczej Głosowanie nad zmianą
417
0
241
2019-02-22 00:01:30 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Głosowanie nad zmianą
411
5
341
2019-02-21 23:58:45 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
266
147
1829
2019-02-21 23:47:10 Ustawa o Agencji Badań Medycznych Głosowanie nad przyjęciem
235
198
225
2018-12-06 19:25:39 Zmiana niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej Głosowanie nad zmianą
430
1
326
2018-12-06 19:01:38 Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Głosowanie nad zmianą
293
136
427
2018-11-09 12:40:45 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Głosowanie nad zmianą
354
10
1673
2018-11-09 12:26:10 Ustawa o działalności leczniczej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
393
2
058
2018-10-23 23:35:23 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
415
1
341
2018-10-04 09:59:01 Ustawa o produktach kosmetycznych Głosowanie nad przyjęciem
417
1
240
2018-09-13 20:07:00 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych Głosowanie nad zmianą
419
0
140
2018-09-13 19:35:00 Ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Głosowanie nad przyjęciem
369
25
2145
2018-07-20 13:47:00 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Głosowanie nad zmianą
397
5
850
2018-07-20 12:03:00 Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
293
132
134
2018-07-05 21:45:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
403
6
050
2018-06-07 19:52:00 Prawo farmaceutyczne oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
306
1
13023
2018-04-13 13:15:00 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
258
154
1236
2018-04-12 18:52:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
231
168
1348
2018-03-01 10:58:00 Zmiana niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty Głosowanie nad zmianą
434
2
024
2017-11-24 09:51:00 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Głosowanie nad zmianą
436
1
122
2017-10-27 11:51:00 Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej Głosowanie nad przyjęciem
229
198
231
2017-10-27 11:33:00 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
412
5
1528
2017-09-29 10:38:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów... Głosowanie nad zmianą
239
194
621
2017-09-15 13:39:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej Głosowanie nad przyjęciem
376
3
2259
2017-09-15 09:48:00 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium Głosowanie nad przyjęciem
428
4
820
2017-07-20 20:20:00 Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
272
2
1185
2017-06-22 10:45:00 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Głosowanie nad przyjęciem
440
2
117
2017-06-08 23:40:00 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych Głosowanie nad przyjęciem
282
142
234
2017-05-25 20:49:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Głosowanie nad zmianą
242
188
921
2017-03-23 21:19:00 Ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Głosowanie nad zmianą
431
6
122
2017-03-23 21:18:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Głosowanie nad zmianą
230
209
516
2017-02-24 10:26:00 Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
434
2
024
2017-02-24 10:24:00 Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Głosowanie nad zmianą
429
0
427
2017-02-24 10:23:00 Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Głosowanie nad przyjęciem
427
1
230
2017-02-10 11:59:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Głosowanie nad zmianą
285
116
3227
2016-12-02 12:21:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Głosowanie nad zmianą
425
3
131
2016-11-04 14:45:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
247
165
444
2016-10-21 09:45:00 Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
279
153
226
2016-09-14 10:06:00 Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia Głosowanie nad zmianą
433
0
126
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.