facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 1
2015-11-19 17:13:00Ustawa o Trybunale KonstytucyjnymGłosowanie nad zmianą
268
0
0192
2015-11-18 23:05:00Wybór pana Józefa Zycha na członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
423
25
93
2015-11-18 23:04:00Wybór pana Jarosława Wyrembaka na członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
277
179
13
2015-11-18 23:03:00Wybór pana Jerzego Wierchowicza na członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
435
11
104
2015-11-18 23:03:00Wybór pana Pawła Śliwy na członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
406
47
43
2015-11-18 23:02:00Wybór pana Jarosława Zdzisława Szymańskiego na członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
208
242
73
2015-11-18 23:01:00Wybór pana Bogdana Witolda Szlachty na członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
455
0
14
2015-11-18 23:00:00Wybór pana Rafała Bogumiła Sury na członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
455
0
14
2015-11-18 23:00:00Wybór pana Zbigniewa Sieczkosia na członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
455
0
14
2015-11-18 22:59:00Wybór pana Andrzeja Rościszewskiego na członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
456
1
03
2015-11-18 22:58:00Wybór pana Witolda Pahla na członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
441
8
65
2015-11-18 22:57:00Wybór pana Łukasza Marka Moczydłowskiego na członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
44
402
104
2015-11-18 22:57:00Wybór pana Macieja Miłosza na członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
454
2
04
2015-11-18 22:56:00Wybór pana Roberta Majki na członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
451
5
04
2015-11-18 22:55:00Wybór pana Andrzeja Kojro na członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
455
1
04
2015-11-18 22:54:00Wybór pana Jacka Dubois na członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
443
10
16
2015-11-18 22:54:00Wybór pana Marka Czeszkiewicza na członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
457
0
03
2015-11-18 22:53:00Wybór pana Kazimierza Barczyka na członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
442
8
64
2015-11-18 22:52:00Wybór pana Piotra Łukasza Juliusza Andrzejewskiego na członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
456
0
13
2015-11-18 22:50:00Wybór pana Mariusza Muszyńskiego na zastępcę przewodniczącego Trybunału Stanu Powołania/odwołania
453
2
23
2015-11-18 22:49:00Wybór pana Jerzego Kozdronia na zastępcę przewodniczącego Trybunału Stanu Powołania/odwołania
424
18
711
2015-11-18 22:23:00Skład osobowy Komisji Etyki PoselskiejPowołania/odwołania
457
0
03
2015-11-18 22:22:00Skład osobowy Komisji do Spraw Służb SpecjalnychPowołania/odwołania
276
15
1663
2015-11-18 22:13:00Głosowanie nad przyjęciem wniosku prezes Rady Ministrów pani Beaty Szydło o udzielenie wotum zaufania Radzie MinistrówGłosowanie nad przyjęciem
236
202
184
2015-11-18 22:11:00Wybór sekretarzy SejmuPowołania/odwołania
455
0
05
2015-11-16 22:37:00Skład osobowy Komisji do Spraw Unii EuropejskiejPowołania/odwołania
448
0
210
2015-11-16 22:36:00Skład osobowy stałych komisji sejmowychPowołania/odwołania
446
0
410
2015-11-16 22:35:00Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb SpecjalnychGłosowanie nad przyjęciem
263
180
710
2015-11-16 22:24:00Ustawa o działach administracji rządowejGłosowanie nad zmianą
238
167
4510
2015-11-13 16:13:00Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej PolskiejGłosowanie nad zmianą
234
191
2015
2015-11-13 09:20:00Uchwała w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu SejmuPowołania/odwołania
434
1
421
2015-11-12 19:49:00Wybór pana posła Stanisława Tyszki na stanowisko wicemarszałka Sejmu Powołania/odwołania
362
61
307
2015-11-12 19:48:00Wybór pana posła Ryszarda Terleckiego na stanowisko wicemarszałka Sejmu Powołania/odwołania
392
25
358
2015-11-12 19:47:00Wybór pani poseł Małgorzaty Kidawa-Błońskiej na stanowisko wicemarszałka Sejmu Powołania/odwołania
389
40
229
2015-11-12 19:46:00Wybór pani poseł Barbary Dolniak na stanowisko wicemarszałka Sejmu Powołania/odwołania
411
10
318
2015-11-12 19:46:00Wybór pana posła Joachima Brudzińskiego na stanowisko wicemarszałka Sejmu Powołania/odwołania
330
75
4015
2015-11-12 18:19:00Uchwała w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej PolskiejGłosowanie nad przyjęciem
239
142
6514
2015-11-12 18:18:00Uchwała w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków SejmuGłosowanie nad przyjęciem
174
233
3122
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.