facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 15
2016-04-01 10:02:00Składy osobowe komisji sejmowychGłosowanie nad zmianą
428
1
724
2016-04-01 10:01:00Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznejGłosowanie nad przyjęciem
438
0
121
2016-04-01 09:57:00Prawo geologiczne i górniczeGłosowanie nad zmianą
438
0
022
2016-04-01 09:56:00Ustawa o Karcie PolakaGłosowanie nad przyjęciem
439
0
021
2016-04-01 09:29:00Uchwały w sprawie:- polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej, - polityki imigracyjnej PolskiGłosowanie nad przyjęciem
267
158
1421
2016-03-31 21:35:00Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnymGłosowanie nad przyjęciem
275
2
16617
2016-03-31 20:42:00Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania...Głosowanie nad przyjęciem
441
0
217
2016-03-31 20:41:00Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego...Głosowanie nad przyjęciem
434
2
024
2016-03-31 20:40:00Ustawa o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytoriumGłosowanie nad zmianą
427
8
718
2016-03-31 20:30:00Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej PolskiejGłosowanie nad zmianą
437
0
023
2016-03-31 20:30:00Ustawa o drogach publicznych oraz ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu DrogowymGłosowanie nad zmianą
437
0
122
2016-03-31 20:26:00Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu PaństwaGłosowanie nad przyjęciem
233
195
1814
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.