facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 16
2016-04-14 10:46:00Wybór pana Zbigniewa Grzegorza Jędrzejewskiego na stanowisko sędziego Trybunału KonstytucyjnegoPowołania/odwołania
227
0
6227
2016-04-13 20:37:00Składy osobowe komisji sejmowychGłosowanie nad zmianą
423
6
130
2016-04-13 20:11:00Uchwała w sprawie uznania projektu dyrektywy PE i Rady zmieniającego dyrektywę 96/71/WE PE i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r . dotyczącą...Głosowanie nad przyjęciem
443
1
313
2016-04-13 20:07:00Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczejGłosowanie nad zmianą
228
210
715
2016-04-13 19:53:00Ustawa o publicznej służbie krwiGłosowanie nad zmianą
444
3
013
2016-04-13 19:49:00Ustawa o lasachGłosowanie nad zmianą
233
210
512
2016-04-13 09:20:00Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowiaGłosowanie nad zmianą
428
1
130
2016-04-13 09:19:00Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu...Głosowanie nad przyjęciem
427
0
033
2016-04-13 09:17:00Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejGłosowanie nad zmianą
429
0
031
2016-04-13 09:10:00Ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimGłosowanie nad przyjęciem
405
7
939
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.