facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 22
2016-07-07 13:22:00Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
374
4
774
2016-07-07 13:21:00Wybór posła oskarżyciela w postępowaniu przed Trybunałem Stanu w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej byłego Ministra...Powołania/odwołania
246
131
775
2016-07-07 13:20:00Odwołanie Prezesa Urzędu Komunikacji ElektronicznejPowołania/odwołania
240
123
3561
2016-07-07 13:10:00Ustawa o Trybunale KonstytucyjnymGłosowanie nad przyjęciem
238
173
048
2016-07-07 10:07:00Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej PolskiejGłosowanie nad zmianą
255
160
3212
2016-07-07 10:06:00Ustawa o sporcieGłosowanie nad zmianą
438
0
021
2016-07-07 10:02:00Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Głosowanie nad zmianą
380
47
1418
2016-07-07 09:35:00Ustawa o działach administracji rządowej Głosowanie nad zmianą
320
131
08
2016-07-07 09:25:00Ustawa o transporcie kolejowymGłosowanie nad zmianą
442
5
012
2016-07-06 21:10:00Ustawa o sporcieGłosowanie nad zmianą
443
0
016
2016-07-06 21:10:00Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.Głosowanie nad przyjęciem
441
0
018
2016-07-06 21:08:00Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipoteceGłosowanie nad zmianą
443
3
211
2016-07-06 20:55:00Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacjiGłosowanie nad zmianą
238
208
49
2016-07-06 20:36:00Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznejGłosowanie nad przyjęciem
234
207
216
2016-07-06 20:05:00Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i RybackiegoGłosowanie nad zmianą
438
6
312
2016-07-06 20:01:00Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowychGłosowanie nad zmianą
396
46
710
2016-07-06 19:44:00Prawo atomoweGłosowanie nad zmianą
237
214
08
2016-07-06 19:41:00Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnychGłosowanie nad przyjęciem
290
30
1318
2016-07-06 19:21:00Prawo o aktach stanu cywilnegoGłosowanie nad zmianą
440
2
017
2016-07-06 19:20:00Ustawa w brzmieniu o Krajowej Szkole Administracji PublicznejGłosowanie nad zmianą
316
131
012
2016-07-05 11:57:00Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Antoniego MacierewiczaGłosowanie nad przyjęciem
166
267
323
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.