facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 23
2016-07-22 13:20:00Składy osobowe komisji sejmowychPowołania/odwołania
409
3
444
2016-07-22 13:19:00Wybór pani Elżbiety Kruk na członka Rady Mediów NarodowychPowołania/odwołania
231
188
1031
2016-07-22 13:18:00Wybór pani Joanny Katarzyny Lichockiej na członka Rady Mediów NarodowychPowołania/odwołania
236
182
735
2016-07-22 13:18:00Wybór pana Krzysztofa Czabańskiego na członka Rady Mediów NarodowychPowołania/odwołania
226
188
739
2016-07-22 12:56:00Wybór pani Elżbiety Więcławskiej-Sauk na członka Krajowej Rady Radiofonii i TelewizjiPowołania/odwołania
237
196
225
2016-07-22 12:54:00Wybór pana Witolda Kołodziejskiego na członka Krajowej Rady Radiofonii i TelewizjiPowołania/odwołania
238
189
330
2016-07-22 12:21:00Wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów...Powołania/odwołania
440
2
216
2016-07-22 11:16:00Ustawa o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów...Głosowanie nad przyjęciem
445
0
015
2016-07-22 11:03:00Prawo lotniczeGłosowanie nad zmianą
267
174
217
2016-07-22 10:41:00Uchwała w sprawie ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach - Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II...Głosowanie nad przyjęciem
432
0
1018
2016-07-22 09:57:00Kodeks postępowania cywilnegoGłosowanie nad zmianą
442
0
018
2016-07-22 09:53:00Ustawa o usługach turystycznych oraz ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze...Głosowanie nad zmianą
426
1
528
2016-07-22 09:50:00Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnymGłosowanie nad zmianą
238
160
4814
2016-07-22 09:30:00Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnychGłosowanie nad zmianą
439
0
318
2016-07-21 09:59:00Powołanie pana Jarosława Szarka na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi PolskiemuPowołania/odwołania
256
166
1325
2016-07-21 09:25:00Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznegoGłosowanie nad zmianą
434
0
125
2016-07-21 09:24:00Ustawa o publicznym transporcie zbiorowymGłosowanie nad zmianą
429
6
025
2016-07-21 09:23:00Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychGłosowanie nad zmianą
261
18
15427
2016-07-21 09:17:00Uchwałą z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą...Głosowanie nad przyjęciem
371
55
925
2016-07-19 20:23:00Składy osobowe komisji sejmowychGłosowanie nad przyjęciem
438
1
417
2016-07-19 20:19:00Uchwała w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec...Głosowanie nad przyjęciem
444
0
115
2016-07-19 20:06:00Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychGłosowanie nad zmianą
446
0
014
2016-07-19 20:05:00Ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystaniaGłosowanie nad przyjęciem
427
2
1516
2016-07-19 20:02:00Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnychGłosowanie nad zmianą
442
0
018
2016-07-19 20:02:00Prawo energetyczneGłosowanie nad przyjęciem
260
179
615
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.