facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 27
2016-10-06 13:46:00Skład osobowy komisji sejmowychPowołania/odwołania
389
3
1256
2016-10-06 13:45:00Ustawa o administracji podatkowej oraz ustawa o systemie ubezpieczeń społecznychGłosowanie nad zmianą
391
26
142
2016-10-06 13:11:00Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec...Głosowanie nad przyjęciem
232
192
036
2016-10-06 13:04:00Uchwała w sprawie umów międzynarodowych TTIP i CETAGłosowanie nad przyjęciem
326
90
1133
2016-10-06 12:28:00Ustawa o transporcie drogowymGłosowanie nad zmianą
421
0
039
2016-10-06 11:35:00Ustawa o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a...Głosowanie nad przyjęciem
428
4
127
2016-10-06 11:32:00Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawa o świadczeniach przedemerytalnychGłosowanie nad zmianą
435
0
223
2016-10-06 11:31:00Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznychGłosowanie nad zmianą
430
0
129
2016-10-06 11:30:00Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnejGłosowanie nad przyjęciem
434
0
026
2016-10-06 11:18:00Ustawa o działach administracji rządowej i niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
268
165
126
2016-10-06 11:09:00Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawa - Kodeks karnyGłosowanie nad zmianą
352
58
1832
2016-10-06 10:33:00Ustawa o ratyfikacji przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie...Głosowanie nad przyjęciem
402
36
022
2016-10-05 09:37:00Ustawa o Agencji Mienia WojskowegoGłosowanie nad zmianą
231
177
1834
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.