facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 28
2016-10-21 11:54:00Skład osobowy komisji sejmowychPowołania/odwołania
376
3
1368
2016-10-21 11:53:00Zmiany w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów...Powołania/odwołania
398
4
454
2016-10-21 11:52:00Wniosek Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej z dnia 10 czerwca 2016 r. o wyrażenie zgody...Głosowanie nad przyjęciem
409
4
938
2016-10-21 11:40:00Wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi z dnia 8 czerwca 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej...Głosowanie nad przyjęciem
335
58
2146
2016-10-21 11:31:00Kodeks cywilnyGłosowanie nad zmianą
232
189
633
2016-10-21 11:26:00Uchwała w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania...Głosowanie nad przyjęciem
431
0
128
2016-10-21 11:22:00Uchwała w sprawie ustanowienia Dnia Praw RodzinyGłosowanie nad przyjęciem
273
43
10539
2016-10-21 10:52:00Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji SkarbowejGłosowanie nad przyjęciem
239
192
425
2016-10-21 10:32:00Ustawa o Krajowej Administracji SkarbowejGłosowanie nad przyjęciem
241
189
624
2016-10-21 10:06:00Ustawa o transporcie kolejowym oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
431
0
029
2016-10-21 10:00:00Ustawa o usługach płatniczych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
432
0
028
2016-10-21 09:59:00Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.Głosowanie nad przyjęciem
434
0
026
2016-10-21 09:59:00Ustawa o podatku akcyzowymGłosowanie nad zmianą
431
0
029
2016-10-21 09:58:00Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniegoGłosowanie nad zmianą
412
16
329
2016-10-21 09:46:00Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznychGłosowanie nad zmianą
395
3
3230
2016-10-21 09:45:00Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
279
153
226
2016-10-21 09:32:00Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń SpołecznychGłosowanie nad zmianą
428
0
032
2016-10-21 09:31:00Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolnikówGłosowanie nad zmianą
397
35
523
2016-10-20 21:20:00Uchwała Deklaracja Pamięci i Solidarności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Najwyższej UkrainyGłosowanie nad przyjęciem
367
44
1435
2016-10-20 20:43:00Ustawa budżetowa na rok 2016Głosowanie nad zmianą
427
0
132
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.