facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 31
2016-12-02 12:43:00Skład osobowy komisji sejmowychPowołania/odwołania
360
33
562
2016-12-02 12:40:00Uchwała w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowejGłosowanie nad przyjęciem
397
5
454
2016-12-02 12:34:00Uchwała w sprawie potępienia systematycznego, masowego mordowania mniejszości religijnych przez tzw. ISIS/DaiszGłosowanie nad przyjęciem
416
0
143
2016-12-02 12:30:00Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
344
46
3238
2016-12-02 12:21:00Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychGłosowanie nad zmianą
425
3
131
2016-12-02 12:13:00Ustawa o nasiennictwie oraz ustawa o ochronie roślinGłosowanie nad zmianą
377
35
1533
2016-12-02 11:52:00Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej PolskiejGłosowanie nad przyjęciem
297
5
12632
2016-12-02 11:51:00Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym...Głosowanie nad przyjęciem
425
1
133
2016-12-02 11:50:00Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorcówGłosowanie nad przyjęciem
430
2
028
2016-12-02 11:23:00Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
435
0
025
2016-12-02 11:15:00Ustawa o wyposażeniu morskimGłosowanie nad przyjęciem
431
0
326
2016-12-02 11:13:00Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
389
8
3330
2016-12-02 11:11:00Ustawa o pomocy społecznejGłosowanie nad zmianą
427
2
328
2016-12-02 10:36:00Ustawa o Polskiej Agencji Żeglugi PowietrznejGłosowanie nad zmianą
267
169
222
2016-12-02 10:20:00Prawo o zgromadzeniachGłosowanie nad zmianą
224
196
1426
2016-12-01 09:17:00Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad przyjęciem
423
0
136
2016-12-01 09:15:00Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służbyGłosowanie nad przyjęciem
421
0
039
2016-12-01 09:15:00Uchwała w sprawie uczczenia 100. rocznicy reaktywacji samorządów miejskich w Radomiu, Kielcach, Lublinie i PiotrkowieGłosowanie nad przyjęciem
418
0
240
2016-11-30 12:12:00Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22...Głosowanie nad przyjęciem
380
5
174
2016-11-30 12:11:00Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku...Głosowanie nad przyjęciem
325
4
2129
2016-11-30 11:53:00Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymiGłosowanie nad przyjęciem
278
148
133
2016-11-30 11:22:00Ustawa o kierujących pojazdami oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
428
0
032
2016-11-30 11:21:00Prawo energetyczne oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
428
0
032
2016-11-30 11:08:00Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustawGłosowanie nad zmianą
420
1
039
2016-11-30 10:21:00Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem KonstytucyjnymGłosowanie nad przyjęciem
228
200
626
2016-11-29 14:40:00Skład osobowy komisji sejmowychPowołania/odwołania
400
9
843
2016-11-29 14:36:00Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach...Głosowanie nad zmianą
417
0
043
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.