facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 32
2016-12-15 22:11:00Skład osobowy komisji sejmowychPowołania/odwołania
425
2
726
2016-12-15 21:30:00Ustawa o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między...Głosowanie nad przyjęciem
429
0
130
2016-12-15 21:27:00Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016Głosowanie nad zmianą
228
178
3123
2016-12-15 21:16:00Ustawa budżetowej na rok 2016Głosowanie nad zmianą
228
175
3126
2016-12-15 21:12:00Ustawa o grach hazardowych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad przyjęciem
244
186
624
2016-12-15 20:42:00Uchwała w sprawie uczczenia 75. rocznicy śmierci Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-RydzaGłosowanie nad przyjęciem
175
207
2553
2016-12-15 20:34:00Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji obrazu Matki Bożej CzęstochowskiejGłosowanie nad przyjęciem
349
30
2457
2016-12-15 20:26:00Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
434
1
025
2016-12-15 00:50:00Wybór pana Michała Warcińskiego na stanowisko sędziego Trybunału KonstytucyjnegoPowołania/odwołania
231
179
545
2016-12-15 00:32:00Ustawa o drogach publicznych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
429
0
031
2016-12-15 00:31:00Kodeks karny wykonawczyGłosowanie nad zmianą
421
0
138
2016-12-15 00:31:00Ustawa o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego...Głosowanie nad przyjęciem
429
0
031
2016-12-15 00:30:00Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
418
6
135
2016-12-15 00:29:00Ustawa o rachunkowościGłosowanie nad zmianą
427
1
032
2016-12-15 00:29:00Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020"Głosowanie nad przyjęciem
428
0
032
2016-12-15 00:28:00Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"Głosowanie nad przyjęciem
423
8
029
2016-12-15 00:27:00Ustawa o Służbie Więziennej oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
405
13
240
2016-12-15 00:27:00Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowymGłosowanie nad przyjęciem
230
196
133
2016-12-15 00:16:00Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowymGłosowanie nad przyjęciem
229
200
031
2016-12-15 00:07:00Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej PolskiejGłosowanie nad przyjęciem
240
168
1636
2016-12-14 23:58:00Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatoweGłosowanie nad przyjęciem
229
199
527
2016-12-14 22:32:00Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświatyGłosowanie nad zmianą
230
199
526
2016-12-13 21:21:00Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału...Głosowanie nad przyjęciem
229
198
429
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.