facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 35
2017-02-10 13:31:00Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
379
12
861
2017-02-10 13:30:00Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwaGłosowanie nad zmianą
407
1
052
2017-02-10 13:24:00Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem...Głosowanie nad przyjęciem
252
144
2539
2017-02-10 12:42:00Kodeks postępowania karnegoGłosowanie nad zmianą
262
163
233
2017-02-10 12:36:00Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarówGłosowanie nad przyjęciem
231
196
330
2017-02-10 12:18:00Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowychGłosowanie nad zmianą
410
11
138
2017-02-10 12:13:00Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia RolnictwaGłosowanie nad przyjęciem
266
166
226
2017-02-10 12:06:00Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia RolnictwaGłosowanie nad przyjęciem
233
193
628
2017-02-10 11:59:00Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychGłosowanie nad zmianą
285
116
3227
2017-02-10 11:50:00Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
425
2
033
2017-02-10 11:47:00Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieGłosowanie nad zmianą
422
1
235
2017-02-10 11:44:00Ustaw o finansach publicznychGłosowanie nad zmianą
434
0
026
2017-02-10 11:43:00Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwamiGłosowanie nad przyjęciem
424
2
232
2017-02-10 11:40:00Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
355
33
4329
2017-02-10 11:33:00Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
422
0
533
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.