facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 36
2017-02-24 11:51:00Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
387
2
1655
2017-02-24 11:50:00Wybór sędziego Trybunału KonstytucyjnegoPowołania/odwołania
234
154
2646
2017-02-24 11:25:00Uchwała w sprawie uczczenia 160. rocznicy powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół NaukGłosowanie nad przyjęciem
424
1
035
2017-02-24 11:24:00Kodeks karny oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
236
160
3925
2017-02-24 10:59:00Kodeks karny oraz ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnichGłosowanie nad zmianą
429
3
127
2017-02-24 10:58:00Uchwała w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w...Głosowanie nad przyjęciem
277
155
226
2017-02-24 10:49:00Prawo ochrony środowiska oraz Prawo o ruchu drogowymGłosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
245
175
634
2017-02-24 10:42:00Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
222
209
128
2017-02-24 10:40:00Uchwała w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy śmierci ks. Franciszka BlachnickiegoGłosowanie nad przyjęciem
430
1
128
2017-02-24 10:36:00Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowychGłosowanie nad zmianą
413
20
027
2017-02-24 10:35:00Wniosek oskarżyciela prywatnego Marka Treli z dnia 28 października 2016 r. uzupełnionego w dniu 5 grudnia 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na...Głosowanie nad przyjęciem
172
241
1829
2017-02-24 10:32:00Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentamiGłosowanie nad przyjęciem
426
2
032
2017-02-24 10:28:00Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznychGłosowanie nad zmianą
421
0
336
2017-02-24 10:26:00Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
434
2
024
2017-02-24 10:24:00Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządówGłosowanie nad zmianą
429
0
427
2017-02-24 10:23:00Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowiaGłosowanie nad przyjęciem
427
1
230
2017-02-24 10:21:00Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką GdańskąGłosowanie nad przyjęciem
401
9
1832
2017-02-24 10:20:00Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
431
2
126
2017-02-24 10:16:00Prawo o ustroju sądów powszechnychGłosowanie nad zmianą
241
195
420
2017-02-24 09:29:00Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawa o Krajowej Administracji SkarbowejGłosowanie nad zmianą
234
197
722
2017-02-22 10:34:00Wniosek o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej PolskiejPowołania/odwołania
174
241
2421
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.