facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 40
2017-04-21 15:18:00Zmiana w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
384
1
1263
2017-04-21 15:17:00Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej PolskiejGłosowanie nad zmianą
273
139
345
2017-04-21 15:16:00Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii EuropejskiejPowołania/odwołania
412
1
245
2017-04-21 15:15:00Ustawa o systemie informacji oświatowej oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
433
0
027
2017-04-21 15:14:00Ustawa o restytucji narodowych dóbr kulturyGłosowanie nad przyjęciem
424
8
127
2017-04-21 15:02:00Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwaGłosowanie nad zmianą
417
3
040
2017-04-21 15:00:00Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcieGłosowanie nad przyjęciem
434
0
026
2017-04-21 14:59:00Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki...Głosowanie nad przyjęciem
438
0
022
2017-04-21 14:58:00Ustawa o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki...Głosowanie nad przyjęciem
436
0
123
2017-04-21 14:57:00Ustawa o kinematografii oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
259
173
523
2017-04-21 14:50:00Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...Głosowanie nad zmianą
265
170
124
2017-04-21 14:49:00Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencjiGłosowanie nad przyjęciem
433
0
126
2017-04-21 14:49:00Ustawa o ochronie przeciwpożarowejGłosowanie nad zmianą
227
207
125
2017-04-21 13:59:00Kodeks postępowania cywilnego oraz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymiGłosowanie nad zmianą
435
0
421
2017-04-21 13:58:00Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa o Krajowym Rejestrze SądowymGłosowanie nad zmianą
437
0
023
2017-04-21 13:58:00Prawo pocztoweGłosowanie nad zmianą
394
35
328
2017-04-21 13:57:00Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
261
165
1321
2017-04-21 13:32:00Uchwała w sprawie uczczenia 90. rocznicy urodzin Tadeusza MazowieckiegoGłosowanie nad przyjęciem
343
39
1167
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.