facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 41
2017-05-11 14:38:00Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,...Głosowanie nad zmianą
425
1
033
2017-05-11 13:56:00Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
225
201
330
2017-05-11 13:15:00Uchwała w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja...Głosowanie nad przyjęciem
410
2
146
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.