facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 44
2017-06-22 11:47:00Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
395
2
1449
2017-06-22 11:46:00Ustawa o podatku od towarów i usługGłosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
229
199
032
2017-06-22 11:44:00Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki...Głosowanie nad odrzuceniem
229
201
327
2017-06-22 11:38:00Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznychGłosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
222
207
328
2017-06-22 11:30:00Uchwała w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i...Głosowanie nad przyjęciem
281
148
427
2017-06-22 11:05:00Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad przyjęciem
421
5
1816
2017-06-22 10:59:00Ustawa o sporcie oraz ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentówGłosowanie nad przyjęciem
275
155
822
2017-06-22 10:45:00Ustawa o przeciwdziałaniu narkomaniiGłosowanie nad przyjęciem
440
2
117
2017-06-22 10:39:00Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad przyjęciem
350
62
3216
2017-06-22 10:09:00Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznejGłosowanie nad przyjęciem
408
7
1530
2017-06-22 10:07:00Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad przyjęciem
429
1
228
2017-06-22 10:05:00Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 rokuGłosowanie nad przyjęciem
227
211
517
2017-06-22 09:55:00Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 rokuGłosowanie nad przyjęciem
224
206
426
2017-06-22 09:49:00Referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty Głosowanie nad przyjęciem
441
0
217
2017-06-22 09:34:00Ustawa w związku z realizacją programu "Za życiem"Głosowanie nad zmianą
441
0
019
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.