facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 45
2017-07-12 18:38:00Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
353
54
548
2017-07-12 18:18:00Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
229
3
0228
2017-07-12 16:40:00Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
227
5
0228
2017-07-07 14:05:00Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
389
2
960
2017-07-07 13:51:00Ustawa o zasadach finansowania nauki oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
283
1
13541
2017-07-07 13:44:00Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany AkademickiejGłosowanie nad przyjęciem
289
28
9845
2017-07-07 13:07:00Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
260
162
533
2017-07-07 12:29:00Prawo ochrony środowiskaGłosowanie nad zmianą
232
199
524
2017-07-07 12:18:00Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnychGłosowanie nad zmianą
435
1
024
2017-07-07 12:10:00Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludziGłosowanie nad zmianą
430
6
123
2017-07-07 11:54:00Ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
271
133
3026
2017-07-07 11:44:00Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
294
34
11220
2017-07-07 11:21:00Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji rynków rolnych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
418
5
235
2017-07-07 11:12:00Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia Głosowanie nad zmianą
246
171
2518
2017-07-07 10:46:00Ustawy związane z systemami wsparcia rodzinGłosowanie nad przyjęciem
269
157
1618
2017-07-07 09:26:00Ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A.Głosowanie nad przyjęciem
301
131
820
2017-07-07 09:22:00Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnychGłosowanie nad zmianą
434
0
125
2017-07-07 09:21:00Kodeks postępowania w sprawach o wykroczeniaGłosowanie nad zmianą
427
9
123
2017-07-05 11:55:00Wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza BłaszczakaGłosowanie nad przyjęciem
194
236
525
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.