facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 46
2017-07-20 20:27:00Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
233
33
4190
2017-07-20 20:26:00Ustawa o Krajowym Zasobie NieruchomościGłosowanie nad przyjęciem
268
2
4186
2017-07-20 20:23:00Ordynacja podatkowa, ustawa o finansach publicznych oraz Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji SkarbowejGłosowanie nad zmianą
260
5
5190
2017-07-20 20:20:00Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
272
2
1185
2017-07-20 20:19:00Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex),...Głosowanie nad przyjęciem
271
3
1185
2017-07-20 16:13:00Uchwała o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświatyGłosowanie nad przyjęciem
210
236
014
2017-07-20 16:02:00Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierzątGłosowanie nad zmianą
450
0
19
2017-07-20 15:55:00Ustawa o dozorze technicznymGłosowanie nad zmianą
438
4
018
2017-07-20 15:55:00Ustawa o odnawialnych źródłach energiiGłosowanie nad zmianą
269
174
512
2017-07-20 15:36:00Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.Głosowanie nad przyjęciem
236
204
515
2017-07-20 15:00:00Ustawa o Sądzie NajwyższymGłosowanie nad przyjęciem
235
192
2310
2017-07-18 22:37:00Prawo wodneGłosowanie nad przyjęciem
233
210
116
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.