facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 47
2017-09-15 13:49:00Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
303
5
6146
2017-09-15 13:49:00Zmiana w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów...Powołania/odwołania
354
0
1294
2017-09-15 13:47:00Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii EuropejskiejPowołania/odwołania
362
1
295
2017-09-15 13:46:00Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2016 r.Głosowanie nad odrzuceniem
115
266
1267
2017-09-15 13:39:00Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnejGłosowanie nad przyjęciem
376
3
2259
2017-09-15 13:28:00Wypowiedzenie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji,...Głosowanie nad przyjęciem
415
0
144
2017-09-15 13:27:00Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz zmianie ustawy o pomocy społecznej,...Głosowanie nad zmianą
410
2
147
2017-09-15 13:22:00Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
412
1
047
2017-09-15 13:21:00Prawo ochrony środowiska oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
414
2
044
2017-09-15 13:19:00Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
397
16
1037
2017-09-15 12:56:00Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierzątGłosowanie nad przyjęciem
420
0
040
2017-09-15 12:55:00Ratyfikacja umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016...Głosowanie nad przyjęciem
413
3
341
2017-09-15 12:54:00Ratyfikacja umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r.Głosowanie nad przyjęciem
415
0
045
2017-09-15 12:53:00Uchwała w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy śmierci Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, "Żołnierza Niezłomnego" KościołaGłosowanie nad przyjęciem
395
5
456
2017-09-15 12:51:00Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi PolskiejGłosowanie nad przyjęciem
421
0
039
2017-09-15 12:48:00Ustawa o komornikach sądowych i egzekucjiGłosowanie nad zmianą
385
32
142
2017-09-15 12:35:00Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa ObywatelskiegoGłosowanie nad przyjęciem
236
194
129
2017-09-15 10:50:00Ustawa o pracownikach samorządowychGłosowanie nad zmianą
263
164
825
2017-09-15 10:40:00Ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prawo zamówień publicznychGłosowanie nad zmianą
434
1
520
2017-09-15 10:05:00Wniosek Mariusza Witczaka, Jana Grabca i Marcina Kierwińskiego o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Bartosza...Głosowanie nad przyjęciem
159
242
2237
2017-09-15 10:04:00Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze"Głosowanie nad zmianą
230
185
2619
2017-09-15 09:57:00Ustawa o statusie sędziów Trybunału KonstytucyjnegoGłosowanie nad zmianą
409
8
2518
2017-09-15 09:49:00Kodeks wykroczeńGłosowanie nad zmianą
432
1
324
2017-09-15 09:48:00Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solariumGłosowanie nad przyjęciem
428
4
820
2017-09-15 09:45:00Wybór pana Justyna Piskorskiego na stanowisko sędziego Trybunału KonstytucyjnegoPowołania/odwołania
248
3
18191
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.