facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 49
2017-10-12 18:52:00Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
422
4
1024
2017-10-12 18:51:00Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węglaGłosowanie nad przyjęciem
423
1
1026
2017-10-12 18:33:00Kodeks postępowania cywilnego, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o ochronie zdrowia psychicznegoGłosowanie nad zmianą
421
4
530
2017-10-12 18:30:00Wniosek oskarżyciela prywatnego Marcina Kierwińskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej...Głosowanie nad przyjęciem
186
240
529
2017-10-12 18:28:00Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznejGłosowanie nad zmianą
271
18
15156
2017-10-12 18:25:00Ustawa o swobodzie działalności gospodarczejGłosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
234
205
318
2017-10-12 18:17:00Ustawa o pracy na morzu oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
440
1
019
2017-10-12 18:14:00Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017"Głosowanie nad zmianą
437
1
220
2017-10-12 18:13:00Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku przedstawione przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Głosowanie nad odrzuceniem
219
210
625
2017-10-11 09:20:00Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych...Powołania/odwołania
425
0
035
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.