facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 50
2017-10-27 13:18:00Skład osobowy komisji sejmowychPowołania/odwołania
374
3
1073
2017-10-27 13:16:00Ustawa o cudzoziemcach oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
416
0
143
2017-10-27 13:04:00Uchwała w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie...Głosowanie nad przyjęciem
258
157
1134
2017-10-27 12:31:00Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznychGłosowanie nad przyjęciem
411
7
339
2017-10-27 12:30:00Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
230
195
134
2017-10-27 12:09:00Ustawa o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między UE i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z...Głosowanie nad przyjęciem
437
0
023
2017-10-27 12:08:00Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem RP a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu OBWE w...Głosowanie nad przyjęciem
429
1
030
2017-10-27 12:07:00Ustawa o repatriacji oraz ustawa o cudzoziemcachGłosowanie nad zmianą
429
0
031
2017-10-27 11:56:00Prawo o ustroju sądów wojskowychGłosowanie nad zmianą
381
37
537
2017-10-27 11:53:00Ustawa o samorządzie gminnymGłosowanie nad zmianą
428
1
229
2017-10-27 11:51:00Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnejGłosowanie nad przyjęciem
229
198
231
2017-10-27 11:33:00Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
412
5
1528
2017-10-27 11:32:00Ustawa o ewidencji ludnościGłosowanie nad zmianą
349
41
3931
2017-10-27 11:26:00Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
436
0
024
2017-10-27 11:26:00Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od...Głosowanie nad zmianą
240
189
1021
2017-10-27 10:55:00Ustawa o podatkach i opłatach lokalnychGłosowanie nad zmianą
424
13
122
2017-10-27 10:54:00Ustawa o podatku akcyzowym oraz ustawa o organizacji niektórych rynków rolnychGłosowanie nad zmianą
391
15
3222
2017-10-27 10:51:00Ordynacja podatkowaGłosowanie nad zmianą
438
1
120
2017-10-27 10:47:00Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejGłosowanie nad przyjęciem
430
0
228
2017-10-27 10:43:00Ustawa o finansowaniu zadań oświatowychGłosowanie nad przyjęciem
274
161
718
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.