facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 51
2017-11-09 20:33:00Skład osobowy komisji sejmowychPowołania/odwołania
355
13
785
2017-11-09 20:00:00Ustawa o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i...Głosowanie nad zmianą
243
165
547
2017-11-09 19:09:00Ustawa o podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
415
0
441
2017-11-09 19:04:00Ustawa o dystrybucji ubezpieczeńGłosowanie nad przyjęciem
417
2
041
2017-11-09 19:03:00Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnegoGłosowanie nad przyjęciem
415
0
045
2017-11-09 18:59:00Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnegoGłosowanie nad zmianą
267
153
337
2017-11-09 18:26:00Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
413
1
046
2017-11-09 18:26:00Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnegoGłosowanie nad zmianą
230
182
939
2017-11-09 18:07:00Ustawa o Instytucie Solidarności i OdwagiGłosowanie nad przyjęciem
259
163
434
2017-11-09 17:39:00Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnejGłosowanie nad przyjęciem
429
0
229
2017-11-09 17:25:00Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017Głosowanie nad zmianą
233
196
130
2017-11-09 17:08:00Ustawa budżetowa na rok 2017Głosowanie nad zmianą
235
193
428
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.