facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 52
2017-11-24 13:57:00Skład osobowy Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczegoPowołania/odwołania
380
35
243
2017-11-24 13:34:00Uchwała w 150. rocznicę urodzin Prezydenta Ignacego MościckiegoGłosowanie nad przyjęciem
414
3
1132
2017-11-24 13:28:00Ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamiGłosowanie nad zmianą
432
0
226
2017-11-24 13:26:00Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznychGłosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
225
198
829
2017-11-24 13:23:00Ustawa o stałym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki...Głosowanie nad odrzuceniem
248
180
230
2017-11-24 12:27:00Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
246
161
2033
2017-11-24 12:14:00Ustawa o odpadachGłosowanie nad zmianą
422
0
533
2017-11-24 12:05:00Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018Głosowanie nad przyjęciem
256
173
328
2017-11-24 11:57:00Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatoraGłosowanie nad zmianą
238
185
1621
2017-11-24 11:44:00Uchwała w sprawie potępienia ideologii i skutków rewolucji bolszewickiejGłosowanie nad przyjęciem
283
0
4173
2017-11-24 11:32:00Uchwała w sprawie uczczenia pamięci gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego w 150. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierciGłosowanie nad przyjęciem
417
3
337
2017-11-24 11:32:00Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzieleGłosowanie nad przyjęciem
254
156
2327
2017-11-24 10:53:00Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
255
173
527
2017-11-24 10:26:00Ustawa o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowychGłosowanie nad przyjęciem
367
47
2323
2017-11-24 10:21:00Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji SkarbowejGłosowanie nad zmianą
272
157
724
2017-11-24 10:19:00Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
423
1
432
2017-11-24 10:17:00Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnychGłosowanie nad zmianą
415
3
339
2017-11-24 10:16:00Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
226
209
421
2017-11-24 10:01:00Ustawa o spółdzielniach socjalnych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
437
1
022
2017-11-24 09:54:00Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
286
148
323
2017-11-24 09:51:00Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychGłosowanie nad zmianą
436
1
122
2017-11-24 09:24:00Uchwała w sprawie upamiętnienia 650. rocznicy nadania przez Kazimierza Wielkiego przywileju dla Ormian w PolsceGłosowanie nad przyjęciem
435
0
025
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.