facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 54
2017-12-14 23:27:00Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów...Głosowanie nad przyjęciem
234
199
225
2017-12-14 19:57:00Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelnościGłosowanie nad zmianą
400
0
2634
2017-12-14 19:55:00Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy,...Głosowanie nad zmianą
264
161
629
2017-12-14 19:36:00Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierzątGłosowanie nad przyjęciem
433
0
027
2017-12-14 09:34:00Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii EuropejskiejPowołania/odwołania
420
1
435
2017-12-14 09:33:00Skład osobowy komisji sejmowychPowołania/odwołania
413
1
838
2017-12-14 09:33:00Uchwała w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława FelczakaGłosowanie nad przyjęciem
423
2
035
2017-12-14 09:31:00Uchwała w sprawie uczczenia Zakładu Narodowego im. OssolińskichGłosowanie nad przyjęciem
419
3
038
2017-12-14 09:31:00Uchwała w sprawie uczczenia setnej rocznicy polskiej awangardyGłosowanie nad przyjęciem
420
1
237
2017-12-14 09:30:00Prawo ochrony środowiskaGłosowanie nad zmianą
427
0
033
2017-12-14 09:29:00Ustawa o podatku od towarów i usługGłosowanie nad zmianą
249
65
11333
2017-12-14 09:22:00Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
427
0
033
2017-12-12 23:51:00Ustawa o podatku akcyzowymGłosowanie nad zmianą
254
177
722
2017-12-12 23:39:00Wniosek prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego o udzielenie wotum zaufania Radzie MinistrówGłosowanie nad przyjęciem
243
192
025
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.