facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 55
2018-01-11 00:20:00Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych...Powołania/odwołania
407
8
1530
2018-01-11 00:19:00Skład osobowy komisji sejmowychPowołania/odwołania
410
4
1135
2018-01-10 23:33:00Ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i...Głosowanie nad przyjęciem
437
0
023
2018-01-10 23:23:00Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z...Głosowanie nad zmianą
286
155
118
2018-01-10 22:42:00Ustawa o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwieGłosowanie nad odrzuceniem
202
194
757
2018-01-10 22:24:00Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacjąGłosowanie nad przyjęciem
438
0
121
2018-01-10 22:21:00Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
243
125
6824
2018-01-10 22:17:00Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian...Głosowanie nad przyjęciem
239
186
1421
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.