facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 58
2018-02-08 10:59:00 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
398
2
951
2018-02-08 10:58:00Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii EuropejskiejPowołania/odwołania
409
1
842
2018-02-08 10:57:00Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
230
198
131
2018-02-08 10:40:00Ratyfikacja Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między...Głosowanie nad przyjęciem
428
0
032
2018-02-08 10:39:00Ratyfikacja Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatuGłosowanie nad przyjęciem
418
3
138
2018-02-08 10:38:00Uchwała w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r.Głosowanie nad przyjęciem
428
1
031
2018-02-08 10:14:00Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa PolskiegoGłosowanie nad zmianą
422
2
234
2018-02-08 10:13:00Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawa o...Głosowanie nad zmianą
421
8
229
2018-02-08 09:56:00Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej...Głosowanie nad odrzuceniem
179
235
1234
2018-02-08 09:44:00Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej...Głosowanie nad odrzuceniem
159
246
2629
2018-02-08 09:38:00Projekt ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława FelczakaGłosowanie nad przyjęciem
269
153
1127
2018-02-08 09:26:00Ustawa o pomocy społecznejGłosowanie nad zmianą
427
2
130
2018-02-08 09:25:00Ustawa o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytoriumGłosowanie nad zmianą
428
1
031
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.