facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 60
2018-03-22 18:59:02Głosowanie nad wyborem pana Czesława Pawła Kłaka na stanowisko członka Trybunału StanuPowołania/odwołania
254
142
1648
2018-03-22 18:50:01Ustawa o pomocy państwa dla seniorów, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
231
198
229
2018-03-22 18:38:03Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
231
201
028
2018-03-22 18:35:45Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznychGłosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
222
201
334
2018-03-22 17:41:40Ustawa o Służbie Więziennej oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
276
153
427
2018-03-22 17:38:51Prawo telekomunikacyjne oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
251
173
1026
2018-03-22 17:19:00Uchwała w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i GruzjiGłosowanie nad przyjęciem
431
0
227
2018-03-22 17:18:18Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnychGłosowanie nad zmianą
261
152
1829
2018-03-22 17:08:20Ustawa o publicznym transporcie zbiorowymGłosowanie nad zmianą
426
0
034
2018-03-22 17:06:27Kodeks wykroczeńGłosowanie nad zmianą
433
2
025
2018-03-22 17:05:51Ustawa o radiofonii i telewizjiGłosowanie nad zmianą
429
1
030
2018-03-22 17:02:56Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
427
2
031
2018-03-22 16:58:23Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawa o transporcie kolejowymGłosowanie nad zmianą
428
1
031
2018-03-22 16:57:35Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,...Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
241
185
430
2018-03-22 16:52:48Ustawa o usługach płatniczych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
436
0
024
2018-03-22 16:52:08Ustawy o usługach płatniczych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
310
2
12028
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.