facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 61
2018-04-13 13:16:00Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
413
2
540
2018-04-13 13:15:00Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad przyjęciem
258
154
1236
2018-04-13 13:06:00Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień...Głosowanie nad przyjęciem
241
165
2034
2018-04-13 12:54:00Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w...Głosowanie nad przyjęciem
419
1
238
2018-04-13 12:53:00Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej...Głosowanie nad przyjęciem
424
1
233
2018-04-13 12:52:00Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga...Głosowanie nad przyjęciem
426
1
132
2018-04-13 12:51:00Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej...Głosowanie nad przyjęciem
414
3
142
2018-04-13 12:50:00Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennejGłosowanie nad zmianą
270
152
335
2018-04-13 12:48:00Kodeks postępowania cywilnego, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawa o księgach wieczystych i hipoteceGłosowanie nad zmianą
416
1
043
2018-04-13 12:46:00Kodeks cywilny oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
275
22
12637
2018-04-13 12:39:00Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
425
2
132
2018-04-12 19:11:00Wniosek Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej...Głosowanie nad przyjęciem
261
171
127
2018-04-12 19:09:00Wniosek oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika z dnia 12 września 2017 r. uzupełnionego w dniu 20 października 2017 r. o wyrażenie zgody na...Głosowanie nad przyjęciem
262
170
226
2018-04-12 19:07:00Wniosek powoda Dawida Jackiewicza z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł...Głosowanie nad przyjęciem
260
170
426
2018-04-12 19:06:00Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 mGłosowanie nad przyjęciem
423
1
135
2018-04-12 19:02:00Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnejGłosowanie nad zmianą
431
1
127
2018-04-12 18:59:00Ustawa o Służbie Więziennej i ustawa - Kodeks karny wykonawczyGłosowanie nad zmianą
280
145
134
2018-04-12 18:56:00Ustawa o kierujących pojazdamiGłosowanie nad przyjęciem
417
2
140
2018-04-12 18:53:00Prawo o ruchu drogowym oraz ustawa o kierujących pojazdamiGłosowanie nad zmianą
412
1
245
2018-04-12 18:52:00Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
231
168
1348
2018-04-12 18:51:00Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie NajwyższymGłosowanie nad zmianą
236
149
2649
2018-04-12 18:46:00Ustawa o Sądzie NajwyższymGłosowanie nad zmianą
238
164
2335
2018-04-12 18:25:00Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału...Głosowanie nad zmianą
233
172
2926
2018-04-12 18:17:00Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora...Głosowanie nad przyjęciem
430
0
228
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.