facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 62
2018-05-10 23:34:00Ustawa o Centralnym Porcie KomunikacyjnymGłosowanie nad przyjęciem
235
190
431
2018-05-10 23:15:00ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymiGłosowanie nad przyjęciem
429
2
227
2018-05-10 23:05:00Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatoraGłosowanie nad zmianą
240
2
5213
2018-05-10 22:24:00Ustawa o wspieraniu nowych inwestycjiGłosowanie nad przyjęciem
274
133
2825
2018-05-10 22:14:00Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
435
0
223
2018-05-10 21:18:00Ustawa o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej PolskiejGłosowanie nad zmianą
260
25
14629
2018-05-10 17:39:00Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od...Głosowanie nad zmianą
410
24
521
2018-05-10 17:30:00Ustawa o systemie oceny zgodności i ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
430
2
226
2018-05-10 17:26:00Ustawa o pracowniczych programach emerytalnychGłosowanie nad zmianą
436
3
219
2018-05-10 17:18:00Prawo oświatoweGłosowanie nad zmianą
263
139
3523
2018-05-10 17:00:00Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektóre ustawyGłosowanie nad zmianą
431
1
127
2018-05-10 16:59:00Ustawa o kierujących pojazdamiGłosowanie nad zmianą
433
0
126
2018-05-10 16:58:00Ustawa o Sądzie Najwyższym oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
234
200
224
2018-05-10 16:53:00Ustawa o ochronie danych osobowychGłosowanie nad przyjęciem
233
176
2526
2018-05-09 10:14:00Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
255
153
2626
2018-05-09 10:11:00Ustawa o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażeraGłosowanie nad przyjęciem
249
5
18125
2018-05-09 09:59:00Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawnościGłosowanie nad przyjęciem
424
1
1223
2018-05-09 09:43:00Ustawy o rencie socjalnej Głosowanie nad zmianą
437
1
022
2018-05-09 09:20:00Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra GlińskiegoPowołania/odwołania
188
237
332
2018-05-09 09:19:00Wniosek o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej PolskiejPowołania/odwołania
168
249
934
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.