facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 63
2018-06-07 21:28:00Uchwała w sprawie przyszłego kształtu polityki spójności w Unii EuropejskiejGłosowanie nad przyjęciem
270
30
12535
2018-06-07 21:11:00Prawo ochrony środowiska oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
235
198
027
2018-06-07 20:57:00Ratyfikacja Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy...Głosowanie nad przyjęciem
416
1
241
2018-06-07 20:56:00Wypowiedzenie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycjiGłosowanie nad przyjęciem
426
0
232
2018-06-07 20:55:00Wypowiedzenie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycjiGłosowanie nad przyjęciem
431
0
227
2018-06-07 20:54:00Wypowiedzenie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycjiGłosowanie nad przyjęciem
431
0
227
2018-06-07 20:53:00Wypowiedzenie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycjiGłosowanie nad przyjęciem
427
0
231
2018-06-07 20:52:00Wypowiedzenie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republika Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycjiGłosowanie nad przyjęciem
433
0
225
2018-06-07 20:51:00Wypowiedzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie...Głosowanie nad przyjęciem
433
1
224
2018-06-07 20:50:00Wypowiedzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycjiGłosowanie nad przyjęciem
430
1
227
2018-06-07 20:49:00Wypowiedzenie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycjiGłosowanie nad przyjęciem
420
0
337
2018-06-07 20:48:00Wypowiedzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycjiGłosowanie nad przyjęciem
432
1
225
2018-06-07 20:47:00Wypowiedzenie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycjiGłosowanie nad przyjęciem
427
1
230
2018-06-07 20:46:00Wypowiedzenie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycjiGłosowanie nad przyjęciem
430
0
327
2018-06-07 20:45:00Ratyfikacja Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii MolekularnejGłosowanie nad przyjęciem
433
0
126
2018-06-07 20:44:00Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznejGłosowanie nad przyjęciem
430
0
129
2018-06-07 20:38:00Ustawa o związkach zawodowych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
395
27
1424
2018-06-07 20:32:00Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2017 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Głosowanie nad odrzuceniem
201
228
130
2018-06-07 20:29:00Ratyfikacja Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami...Głosowanie nad przyjęciem
429
0
130
2018-06-07 20:28:00Ratyfikacja Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Islamską Republiką...Głosowanie nad przyjęciem
430
0
228
2018-06-07 20:27:00Ratyfikacja Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznymGłosowanie nad przyjęciem
427
0
231
2018-06-07 20:26:00Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa ObywatelskiegoGłosowanie nad zmianą
227
183
2228
2018-06-07 20:23:00Ustawa o podatku od towarów i usługGłosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
228
205
225
2018-06-07 20:14:00Ustawa o podatku od towarów i usługGłosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
230
202
028
2018-06-07 20:06:00Ustawa o podatku od towarów i usługGłosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
226
98
10828
2018-06-07 19:59:00Ustawa o podatku od towarów i usługGłosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
232
201
027
2018-06-07 19:52:00Prawo farmaceutyczne oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad przyjęciem
306
1
13023
2018-06-07 19:44:00Ustawa o referendum ogólnokrajowymGłosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
261
169
030
2018-06-07 19:32:00Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
430
2
127
2018-06-06 20:34:00Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychPowołania/odwołania
357
45
1345
2018-06-06 20:33:00Zmiana w składzie osobowym Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki RegionalnejPowołania/odwołania
194
223
241
2018-06-06 20:33:00Zmiana w składzie osobowym Komisji Obrony NarodowejPowołania/odwołania
200
214
442
2018-06-06 20:18:00Ustawa o własności lokaliGłosowanie nad zmianą
425
1
133
2018-06-06 20:16:00Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
432
0
127
2018-06-06 20:15:00Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieGłosowanie nad zmianą
421
3
234
2018-06-06 20:14:00Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką GdańskąGłosowanie nad przyjęciem
409
6
837
2018-06-06 20:13:00Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad przyjęciem
231
199
228
2018-06-06 19:46:00Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej PolskiejGłosowanie nad przyjęciem
395
1
3034
2018-06-06 19:46:00Ustawa o tachografachGłosowanie nad przyjęciem
420
1
138
2018-06-06 19:45:00Ustawa o transporcie drogowym oraz niektóre inne ustawyGłosowanie nad zmianą
233
181
1630
2018-06-06 19:30:00Ustawa o finansach publicznychGłosowanie nad zmianą
423
4
132
2018-06-06 19:29:00Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety RafalskiejPowołania/odwołania
192
234
232
2018-06-06 19:28:00Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczącej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty SzydłoPowołania/odwołania
189
235
432
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.